Освітні програми

У 2023 – 2024 н. р. наш ліцей працює за програмами:


Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової

 робочого навчального плану в 2023/2024 навчальному році

 

з/п Назва програми Клас Спрямування (курс за вибором, спецкурс, факультатив) Автор (-и) навчальної програми Рік виданнянавчальної програми Назва ресурсу, де розміщено програму та ким і коли затверджено Годин на тиждень  
за програмою фактично (за навчальним планом)  
Початкова школа  
1. «Зарубіжна література» 2-4 Курс за вибором Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 2015 Лист ІТЗО від 13.02.2014 р. № 14.1/12-Г-121 35 35  
Основна школа  
1. Охорона природи 5 факультатив Ткаченко О.І. 2012 Збірник навчальних програм, курсів за вибором природничо-математичного напряму, Біла Церква,       КО ІПОПК, 2012 35 35  
2. Історія рідного краю (київщинознавство) 5-6 Курс за вибором Цимбалюк В.І. 2014 Збірник навчальних програм, курсів за вибором, Біла Церква, Лист ДНУ “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”
Міністерства освіти і науки України
від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811
35 35  
3. Етика 5-7 Курс за вибором Єфіменко В.Мовчун А.

 

Хоружа Л.

2012 Програма «Етика» для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 01.06.2012 р. № 2/9-426 35 35  
4. Золоті міфи та легенди народів світу 6 факультатив Шалбанова Л.,Середа А. 2015 р. Лист МОН України від 29.05.2015 р. № 14.1/12-Г-333 Програма курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури 35 35  
5. Практикум з правопису української мови 7 факультатив Омельчук С. 2011р. Збірник програм, курсів за вибором і факультативів з укр. мови, 8-11 клас, за загальною редакцією Таранік, Ткачук,-Київ, Грамота, 2011 35 35  
6. Чарівний світ творчості 8 факультатив Тименко В.П. 2012 р. Збірник навчальних програм (факультативи, Київ, 2012) 35 35  
7. Креслення 8-9 курс за вибором Мадзігон В.К. 2013 р. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 р. № 1/11-17679 35 35  
8. Технологія створення електронних приладів 8-9 курс за вибором Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. 2013 р. Лист МОН України від 19.11.2013 № 1/11-17677Офіційний веб-сайт «Міністерство освіти і науки України» [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/content/%D0 %9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D 1%82%D0%B0/kurs-za-viborom-2-.pdf 35 35  
9. Практикум із культури укр. мовлення 9 факультатив Степанюк М. 31.10.2011 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-7852 35 35  
Старша школа  
1. Креслення 10 курс за вибором Мадзігон В.К. 19.11.2013 Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 р. № 1/11-17679 70 70    
2. Синтаксис укр. мови 10 факультатив Єрмоленко С. 20.06.2011 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-4032 35 35    
3. Видатні історичні постаті України 10 факультатив Гірич І.А. 2010 р. Збірник навчальних програм, курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму, ч. 2, Київ, 2010 35 35    
4. Основи виживання 10 факультатив Карпенко В. 2010 Збірник навчальних програм, курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму, Біла Церква,      КО ІПОПК, 2010 35 35    
5. Основи агровиробництва 10 факультатив Микитюк О.М., Шиян О.І. 2013 Лист ІІТЗО від 20.10.2013 № 14.1/12-Г-226 35 35    
6. Мереживо технологій Web 2,0 10 Спецкурс  Аджимян О.Р., Сокол І.М. 2013 Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-64 від 13.02.2013 р.  35 35    
Дієвість результатів реалізації шкільних цільових програм
 
  1. Зросла соціально-психологічна просвіта учнів
  2. Підвищився рівень вихованості
  3. Збільшилась увага до власного здоров’я (ШСЗ)
  4. Зменшилась кількість правопорушень («Майбутнє починається сьогодні»)
  5. Посилилась відповідальність. Старші вчаться жити по-дорослому, а менші тягнуться за ними. («Рівний-рівному»)
  6. Посилився зв’язок з громадськими організаціями.
  7. Зросла волонтерська діяльність.
  8. Активізувалась дослідно-експериментальна робота (розробка і апробація авторських програм, методичних розробок з досвіду роботи (додаток № 2), посібників), проектна та пошукова діяльність.

Залишити відповідь