Річний звіт директора

Про підсумки 2017-2018 н.р. та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в 2018-2019 н.р.

У Любарецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів є 11 класів. У них навчаються 184 учні. На базі школи діють 10 гуртків та спортивних секцій, в яких займаються 60 учнів, також 14 факультативів та спецкурсів – 119 учнів.

Педагогічний склад школи налічує 20 вчителів. З них, педзвання «вчитель-методист» мають 3 вчителі, педзвання «старший вчитель» – 7, спеціаліст «вищої категорії» – 14, спеціаліст «І категорії» – 2, спеціаліст «ІІ категорії» – 2, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2. Педагогів, що проходили атестацію у 2016-2017 н.р. – 3, педагогів, які пройшли курси підвищення кваліфікації – 3, педагогів, які мають нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 4.

Організаційно-методична робота

Методичний кабінет школи обладнано комп’ютером, який має доступ до мережі Інтернет. Банк публікацій педагогів знаходиться у віртуальному навчальному кабінеті при КВНЗ «Академія неперервної освіти» (Вечір інтимної лірики «Любовна сповідь великих сердець», вч. Волошина Т.В.). Експертизу науково-методичної ради відділу освіти пройшов науково-методичний посібник: «Використання краєзнавчих матеріалів з дослідження історії в селі Любарці від початку ХІХ ст. і до наших днів» (вч. Засенко І.В.)

Педагогічний колектив школи працює над вирішенням проблеми системного підходу до розвитку життєвої компетентності особистості, формування та розвиток її творчого потенціалу та можливостей на основі ефективного використання сучасних технологій  навчання і виховання (5 рік).

Завдання методичної служби включають впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес; підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів шляхом створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття в колективі; впровадження сучасної «моделі навчального закладу «школа сприяння здоров’ю».

За минулий навчальний рік було зроблено капітальний ремонт покрівлі школи, спортивного залу. Закладені кошти і розроблений кошторис на капітальний ремонт харчоблоку. Був проведений поточний ремонт, на який були задіяні спонсорські кошти. Школа підтримувалася в належному стані. Протягом останніх років були також замінені вікна, двері, вхідний блок і зроблені додаткові двері в їдальню.

Заробітні плати, проплати оздоровчих та енергоносіїв здійснювались своєчасно. Тепловий режим підтримувався в нормі. Здійснена повірка системи підрахунку тепла і води. Укладений новий колективний договір з профспілкою. Працюємо над придбанням нових тюлей, тістоміса і м’ясорубки.

Був проведений семінар вчителів історії. В ході його проведення, була відкрита меморіальна дошка Гопкало А.М. Придбані книги «Світло» та «Янголи України», де є матеріали про любарчан. Вивіз сміття і відкачування каналізації проходять систематично і своєчасно.

В школі діяв оздоровчий табір. В ньому було оздоровлено 50 учнів і ще 20 за межами району.

Протягом 2016-2017 н.р. було видано 227 документів, розпорядчих наказів – 17: «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р.» від 08.09.2016 №11; «Про проходження курсової перепідготовки» від 19.09.2016 №15; «Про організацію та зміст роботи з обдарованими дітьми» від 20.09.2016 №21; «Про організацію роботи шкільної бібліотеки» від 31.08.2016 №4; «Про атестацію педагогічних кадрів у 2016-2017 н.р.» від 12.10.2016 №29; «Про забезпечення учнів підручниками у 2016-2017 н.р.» від 31.08.2016 №4; «Про створення атестаційної комісії» від 03.10.2016 №28; «Про підсумки роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р.» від 18.05.2017 №38; «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 н.р.» від 03.10.2016 №27;  «Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2016-2017 н.р.» від 21.12.2016 №50; «Про результати виступу учнів на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад» від 19.05.2017 №40; «Про підсумки атестації педкадрів у 2016-2017 н.р.» від 19.03.2017 №19; «Про виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр 2016-2017 н.р.» від 23.05.2017 №41; « Про підсумки методичної роботи з педкадрами у 2016-2017 н.р.» від 18.05.2017 №39; «Про підсумки контрольних робіт за І семестр 2016-2017 н.р.» від 27.12.2016 №53; «Про підсумки контрольних робіт за ІІ семестр 2016-2017 н.р.» від 23.05.2017 №42; «Про закінчення 2016-2017 н.р. та проведення ДПА» від 03.04.2017 №20. Затверджено і виконано наступні плани: План роботи школи на 2016-2017 н.р.;  План засідань методичної ради; Плани роботи шкільних методичних об’єднань; Перспективний план атестації вчителів школи на 2016-2021 н.р.; План заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників; Перспективний план курсової перепідготовки вчителів школи на 2016-2021 н.р.; Тижневі плани роботи школи; План роботи шкільної ради.

Було проведено ряд заходів у формі анкетування учнів, їх батьків, вчителів:

 1. Підготовка матеріалів до засідання педагогічних рад (вчителі, учні, батьки)
 2. Адаптація першокласника, п’ятикласника
 3. «Моя дитина в школі» – підготовка до батьківських зборів (батьки, учні)
 4. «Навіщо я навчаюсь»
 5. Оцінювання педагогічної діяльності вчителів, що атестуються (адміністрація, методоб’єднання, самоаналіз)
 6. Профілактика шкідливих звичок (учні середніх класів)
 7. Моніторингове дослідження вивчення рівня вихованості учнів
 8. Діагностична карта методичної підготовки вчителів
 9. Анкетування учнів, їх батьків про визначення рівня здоров’я учнів, обдарованості дітей
 10. Анкетування учнів, їх батьків з метою виявлення профільних предметів

Результатом діагностування проведених заходів стали: підготовка аналітичних довідок, виступи на зборах, засіданнях педради, методичних об’єднань.

 

Протягом навчального року постійно проводився моніторинг навчально-виховного процесу за участю методичної служби за такими темами:

 1. Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі (батьківські збори)
 2. Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі (наказ, батьківські збори)
 3. Вивчення стану викладання інформатики (накази, засідання МО)
 4. Вивчення стану роботи вчителів початкових класів (викладання укр. мови) (наказ, засідання МО)
 5. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються (наказ, засідання атестаційної комісії, атестаційні листи)
 6. стану виконання навчальних планів та програм (І семестр, ІІ семестр) (наказ)
 7. Класно-узагальнюючий контроль 9 класу (наказ, батьківські збори)
 8. Моніторингове дослідження «Стан впровадження ІКГ у загальноосвітніх навчальних закладах» (анкети вчителів)
 9. Моніторинг підручників для учнів 1 класу (анкети вчителя, батьків)
 10. Моніторинг якості знань, умінь учнів 5, 10 класів.
 11. Моніторинг по профорієнтації для учнів та батьків. (9,11 кл.)
 12. Вивчення стану викладання правознавства
 13. Анкетування вчителів природничих дисциплін
 14. Контроль за станом ведення учнівських зошитів
 15. Контроль за станом ведення учнівських щоденників

Було проведено 4 засідання методичної ради у складі 9 чоловік:  І засідання – підведення підсумків методичної роботи за 2015-2016 н.р., затвердження тем засідань на наступний рік, затвердження календарних планів; ІІ засідання – про затвердження планів роботи МО, про організацію роботи з обдарованими учнями; ІІІ засідання – про результати виступу учнів на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, про підготовку до районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, про вивчення досвіду вчителів, що атестуються; ІV засідання – про погодження варіантів завдань атестаційних робіт для ДПА у 2016-2017 н.р. в 9 та 4 класах.

Педагогічна рада провела 7 засідань, з них тематичні:  1) Розвиток пізнавальності, самостійності і творчих здібностей учнів. Досвід і проблеми, педагогічна практика – 26.10.2016 р. 2) Розвиток учнівського самоврядування в добу демократичного оновлення України – 20.03.2017 р.

У школі працює три шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів-філологів та класних керівників. На даний момент, проведено по 4 засідання методичних об’єднань. На метод-об’єднаннях класних керівників розглянуто такі питання: – Піднесення ролі класного керівника, організації учнівського самоврядування, формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття в колективі, сутність і особливості розвитку особистості. Вчителів-філологів – інформація про творчі знахідки вчителів-словесників України (за матеріалами методичної преси) та впровадження нових педагогічних технологій на уроках української мови та літератури. Вчителів початкових класів – «Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури» і» Здорова дитина, здорова сім’я».

Працює творча група під керівництвом заступника з виховної роботи Донець С.Т. над проблемою впровадження сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю». Є власна розроблена програма по даній темі. Творча група вчителів, які займаються питанням розробки та впровадження засобів ІКТ (Гопкало Ю.А.).

Проводилися педагогічні консиліуми щодо адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання та робота з молодими вчителями (наставництво: Засенко Л.А.- Лебедюк В.М.)

У 2016-2017 н.р. проведено загально районний семінар вчителів історії: «Просвітяни в боротьбі за незалежну і вільну Україну». Місячник педагогічної майстерності – 10 відкритих заходів, творчі звіти вчителів-методистів, старших вчителів 16 відкритих заходів (відкриті уроки, позакласні заходи, аналіз відвіданих уроків, захист презентацій,  виставка дидактичних матеріалів, підготовка матеріалів на районну виставку «Я – атестуюсь»).

Школа брала участь у дослідницько-експериментальних проектах різних рівнів, моніторинговому дослідженні щодо вивчення стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах;  моніторинговому дослідженні по профорієнтації учнів та батьків; моніторинговому дослідженні вивчення рівня вихованості учнів; у Проектах по розвитку здоров’я учнів, обдаровані діти (шкільний рівень); моніторинговому дослідженні якості знань учнів 5,10 класів; моніторинговому дослідженні підручників для учнів 1, 2,5 класу; моніторинговому дослідженні з метою вибору профілю навчального закладу.

Школярі приймали участь у фахових конкурсах різних рівнів: конкурс-захист на кращу програму сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» (Донець С.Т., Засенко Н.О.); Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Барабан М.В., Волошина Т.В.); Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2016», біологічний конкурс «Колосок»; У всеукраїнських учнівських олімпіадах прийняло участь 68 учнів, з них призерів – 5 (районного рівня), МАН, конкурс імені П.Яцика, конкурс до 160-річчя Дня народження І.Франка.

У школі є постійно діючі стенди: план роботи на тиждень, «Я  – атестуюсь», курсова перепідготовка, новинки методичної літератури, проблема над якою ми працюємо. Психологічні: поради для вчителя, деякі методичні поради щодо проведення уроків. Проводяться тематичні виставки і декади.

Активно оприлюднюються результати професійної діяльності, ППД педагогів закладу. Підготовано навчально-методичні посібники на теми: «Використання краєзнавчих матеріалів з дослідження історії в с. Любарці від початку ХІХ ст. і до наших днів» (вч. Засенко І.В.), «Про цікаві моменти навчання гри у волейбол» (вч. Лебедюк В.М.).

Високі результати досягнуто у спортивних змаганнях районного рівня: ІІ м. в змаганнях з баскетболу (хлопці), ІІІ м. в змаганнях з баскетболу (дівчата), ІІІ м. в змаганнях з шахів, ІІ м. – Олімпійське лелеченя.

На шкільному WEB-сайті розміщено важливу інформацію для батьків та учнів, шкільні новини та фотозвіти проведених заходів. Також, на сайті вчителі мають можливість вести свої блоги.

На  даному етапі, педколектив працює над вирішенням проблем організації та управління методичною роботою в закладі: підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; залучення обдарованих дітей до участі в МАН; популяризація педагогічного досвіду вчителів школи; участь вчителів школи в конкурсах педагогічної майстерності; проведення моніторингового дослідження, апробацій навчальної літератури; висвітлення результатів методичної роботи на WEB-сайті закладу.

 

 

 

Директор школи                                                                          І.В.Засенко

 

Добавить комментарий