Річний звіт директора

Щорічний звіт директора Любарецькоголіцею

перед громадськістю

2023 рік

Навчальний 2022-2023 рік закінчили 204 учні, з них 14 відмінники: 5-9 класи – 13 учнів; 10 клас – 1 учень.

13 учнів випускників, з них Кучеренко Максим Богданович нагороджений срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Аналіз підсумків 2022-2023 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року, щодо навчання, виховання і розвитку учнів у процесі діяльності було досягнуто частково.

Учні ліцею брали участь:

 • у ІІ етапі міських олімпіад. Переможцями стали:

– Муратов Мирон, 7 клас, І місце з хімії, ІІІ – місце з математики;

 • Король Аліна, 11 клас, ІІІ місце (астрономія, історія, фізика);
 • Ткаченко Микола – 9 клас, ІІІ місце (англійська мова);
 • Янченко Юрій, 9 клас, ІІІ місце (технології)
 • Кролюк Вікторія, 9 клас, ІІІ місце (українська мова)
 • Король Аліна, 11 клас, ІІ місце в обласному конкурсі захисту робіт МАН.

– у міських та обласних конкурсах та виставках онлайн та офлайн приймали участь вихованці гуртка «Талант» (керівник Ігнатьєва Т.М.) та “Оберіг”(керівник Хайнюк .О.І).:

– ІІІ місце, Білоус Вікторія, гурток “Оберіг”(керівник Хайнюк .О.І) в обласному бліц-конкурсі “Обереги рідної землі”, в номінації “Берегиня та богиня”.

– І місце (обласний бліц-конкурс “Обереги рідної землі”, в номінації “Природні обереги України”, вироби з глини), гурток “Талант”(керівник Ігнатьєва Т.М.).

 • участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (молодша вікова категорія) та очно (старша вікова категорія на базі Сеньківського ліцею, керівник Донець С.Т.).

Найкращі показники якості навчальних досягнень мають:

 • у початковій школі: учні 4 класу (вч. Барановська К.М.)
 • в 5-11 класах учні 9 класу (кл. кер. Несин С.М.)

Учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

З точки зору надання учням педагогічної підтримки, особистісного орієнтування підходу до навчання заслуговує на повагу педагогічна діяльність Засенко Л.А., Волошиної Т.В., Гопкало В.М..

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. У навчальному році атестацію пройшли:

 1. Гопкало А.М., вчитель технології та креслення, підтвердив кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “вчитель-методист”.
 2. Гопкало В.М., вчитель біології та хімії, підтвердила кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “старший учитель”.
 3. Донець С.Т., вчитель фізики, підтвердила кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.
 4. Цвикор Є.Ф., вчитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “старший учитель”.
 5. Панпура Н.В., вчитель географії, присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст “ІІ категорії”.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань враховувалась самооцінка вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, традиційно проводилося психологічне тестування вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало змогу уникнути непорозумінь в період атестації за результатами атестації.

У ліцеї працює 3 методичні об’єднання: вчителів філологів, вчителів початкових класів, класних керівників.

У 2022-2023 навчальному році вивчався стан викладання предметів: біологія, хімія, математика в початкових класах.

Навчальні плани для 1-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Вони містять загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Мистецтво» вивчаються на рівні стандарту в 11 -10 класі по 1,5 тижневих години.

Враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, у 11 класі вивчаються профільні предмети українська мова та англійська мова, у 10 класі – профільні предмети: фізичне виховання, захист України.

Спеціальні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, вони призначені для доповнення, удосконалення знань учнів з математики, англійської мови, хімії, історії, географії.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, розширення їх компетентності у галузі комунікаційних технологій.

У ліцеї працює 23 педагоги, 21 – основні працівники; 2 – сумісники. З них мають вищу кваліфікаційну категорію – 15, перша – 2, друга – 3, спеціаліст – 2, без категорії -1, 4 вчителі мають звання «вчитель-методист»: Барабан М.В., Гопкало А.М., Засенко Л.А., Засенко Т.В.; 10 вчителів – «старший учитель».

Протягом навчального року було проведено 15 педагогічних рад, на яких розглядалися поточні проблеми навчального року. В період воєнного стану навчання проходило в змішаному режимі онлайн та офлайн.

Одним із головних напрямків діяльності адміністрації ліцею є робота методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Плідна і системна робота педколективу з координації зусиль усіх педпрацівників, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми з метою підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу, зміну змісту освіти, впровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та перспективного педдосвіду, реалізація і впровадження концепції НУШ.

Барабан Марія Володимирівна працює над  проблемою «Розвиток мислення, мовлення і творчих здібностей учнів у процесі вивчення української мови та літератури». Впроваджує інтерактивні технології під час проведення уроків (уроки з комп’ютерною підтримкою), активно використовує метод проєктів, з виховної роботи «Робота з обдарованими дітьми», навчальні та контрольні тести для 5-9 класів ( українська мова з усіх тем).

Засенко Леонід Андрійович забезпечує високу результативність та високі досягнення в розвитку фізичної культури та спорту. Учні є постійними переможцями та призерами різних спортивних конкурсів та змагань ліцею, громади та району.

Здоренко Сергій Юрійович уроки проводитьна належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Володіє методикою проведення уроків фізичної культури, любить спорт і свою любов прививає учням.

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві змагання між класами, різні спортивні конкурси, змагання.

Користується заслуженим авторитетом серед колег, учнів, батьків. Толерантний та доброзичливий, має високий загальний культурний рівень.

Гопкало Анатолій Михайлович працює над проблемою «Використання засобів інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». Свій досвід учитель поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації ним проведено ряд відкритих уроків, майстер-клас для молодих учителів (2019 р.), розробив програму для факультативу «Художня обробка деревини за традиціями місцевих народних промислів», (7 клас). Досвід роботи Гопкала А.М. схвалено рішенням НМР КУБРРКО «Районний методичний кабінет» та представлено на виставку «Я атестуюсь» (2022 р.).

Його учні систематично займають призові місця на міських олімпіадах з трудового навчання (2021 р. – 2 м.; 2022 р. – 2 м.; 2023 р. – 3 м.

Кабінет механізації та комбінована майстерня, якими завідує вчитель, укомплектований методичною літературою, багато роздаткового матеріалу, технологічних карток, саморобних виробів.

Барановська Катерина Миколаївна працює над проблемою: «Формування навичок правильного, виразного і швидкого читання».

На семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: формування багатокомпетентного змісту початкової освіти, інтерактивні технології навчання, удосконалення навичок каліграфічного і грамотного письма, гра – «царство довільності, свободи і уяви».

Катерина Миколаївна постійно здійснює міжпредметні зв’язки на уроках читання, математики, природознавства. Уроки читання і рідної мови вона підносить до рівня інтегрованого навчання.

Кирпа Світлана Миколаївна своїм головним завданням вважає виховання всебічно розвиненої людини, у своїй професійній діяльності акцент робить на формуванні естетичного смаку учнів і на розвиток інтересу до музично-обрядової культури української держави.

Вчителька дбає про підвищення якості кожного уроку, створення таких умов, що забезпечують засвоєння нового матеріалу. Широко використовує елементи диференціації, міжпредметні зв’язки, активізує діяльність учнів на уроці шляхом проблемного викладання матеріалу, самостійної роботи з текстом, проведення дискусій з окремих питань. Володіє ефективними формами і методами навчання учнів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Активно застосовує методи «мозкового штурму», «мікрофона», «акваріуму», роботу в парах і групах.

Світлана Миколаївна працює у співдружності з вчителями-предметниками гуманітарного циклу. У період атестації були проведені інтегровані уроки «Поезія Срібного століття», «В гостях у Шекспіра», «Різдво Христове», «Музичний бульвар» (подорож по Барвінковій країні) тощо.

Гопкало Юрій Анатолійович уроки проводить на належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Юрій Анатолійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 53%, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, активно використовує метод проєктів. Впродовж багатьох років його учні займають призові місця у захисті робіт МАН.

Результатом роботи над темою «Використання інтерактивних технологій на уроках фізики та інформатики», є призові місця на міських олімпіадах (2021 р. – 2 м. з фізики, 2022 р. – 3 м. астрономія).

Засенко Наталія Олександрівна досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму ініціативи, творчості, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її уроків характерний творчий пошук, швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв’язок між кожним етапом уроком; доброзичлива атмосфера. Вчителька систематично шукає найбільш оптимальні шляхи розвитку пізнавальної активності учнів, має свою систему роботи. Проблема, над якою працює «Виховання соціально-комунікативної культури учнів молодших класів». Тому вся її робота зорієнтована на особистість учня, формування ціннісних орієнтацій у школярів, виховання учня як громадянина України, національної свідомості, вільної, соціально компетентної особистості, здатної здійснити самостійний вибір.

Симоненко Ірина Миколаївна працюючи над вирішенням дидактичної проблеми «Формування і розвиток соціально-активної гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією через діяльність в органах учнівського самоврядування», особливу увагу звертає на формування самоврядних засад учнівського колективу. Створює в ліцеї сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, розвивати свої інтереси та потреби, цікаво проводити вільний час. Організовує канікулярний відпочинок учнів. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками.

Розробила проєкти: «Подорож по Барвінковій країні», курс занять з елементами тренінгу, квест «День здоров’я», «Козацькі забави» і т.д., програму виховної роботи по громадянській освіті «Я – син народу, що вгору йде», навчально-методичний посібник «Організація ігрової діяльності з учнями початкових класів», сценарії.

Дика Світлана Павлівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань її учнів у середньому становить 78%, що підтверджують контрольні зрізи. Проблема, над якою працює: «Критичне мислення в початковій школі». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради: «Здорова дитина – здорова сім’я», «Формування культури поведінки молодших школярів», «Інноваційні технології та методи навчання».

На семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем Нової української школи: налаштування турботливих відносин між учителем і учнями (ранкове коло), методична система «Щоденні 5», «Щоденні 3» для розвитку мовлення та занять математики, створення лепбуку, щоденник вражень, кубування, шість цеглин.

Світлана Павлівна має високий рівень фахової підготовки, її уроки сприяють формуванню світогляду і національної свідомості учнів. Секрет її педагогічної майстерності – в умінні надзвичайно точно керувати процесом навчання, поєднувати колективні форми роботи з індивідуальними, самостійними. Розробила власну програму з виховної роботи.

Результатом роботи Гопкало Валентини Михайлівни над темою «Індивідуальна робота з учнями», є призові місця на міських олімпіадах з хімії та біології (2021 р. – І місце з біології, 2021 р. – ІІ місце, екологічний проєкт, ІІ місце – біологія; 2022 р. – І місце з хімії). Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності, семінарах вчителів хімії та біології. У період атестації, нею проведено 5 відкритих уроків для вчителів міста: «Значення води» (природознавство), «Сонячна система» (природознавство 5 клас), «Штучні екосистеми», «Значення голонасінних» (біологія, 7 клас) і т.д.; підготувала на виставку «Я атестуюсь» матеріали (2022 р). Брала участь у роботі науково-методичного семінару «Розвиток критичного мислення завданнями природознавчої гри «Геліантус», 2022 р.

Валентина Михайлівна відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві декади з хімії та біології, КВК, диспути, брейн-ринг тощо.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

Донець Світлана Трохимівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і призерами районних та міських олімпіад з фізики (2020 р. – ІІІ місце, 8 кл., 2021 р. – ІІІ місце, 8 кл, 7 кл).

Тема, над якою працює Світлана Трохимівна, «Актуалізація пізнавальної діяльності на уроках фізики». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків та позакласних виховних заходів: урок-зустріч із Шерлоком Холмсом, фізичний брейн-ринг, КВК, фізичний вечір, гра «Зоряний час», «Космічна подорож», фізичний аукціон для учнів ліцеюз.

Цвикор Єва Федорівна зарекомендувала себе здібним, досвідченим вихователем; працює у тісній співдружності з класоводами. Проблема над якою працює: «Всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор і розвивальних вправ, що стимулюють розумову і творчу активність, сприяють розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення та зв’язного мовлення».

На семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей у молодших школярів; використання рухливих, дидактично-інтелектуальних ігор в роботі з учнями початкових класів.

Несин Світлана Миколаївна має високу теоретичну і методичну підготовку. Її уроки відзначаються високою ідейністю та науковістю, впровадженням інноваційних, зокрема, особистісно-зорієнтованого навчання: уроки-гра, казка, подорож, диспут, урок з комп’ютерною підтримкою тощо. На них панує атмосфера доброзичливості в поєднанні з високою вимогливістю, педагогічним тактом, необхідною дисципліною. Структура уроку дає можливість бачити кожного учня, максимально його завантажити, розвивати дитячі здібності.

Світлана Миколаївна старанно готується до уроків, багато використовує наочних посібників і роздаткового матеріалу, самостійно виготовлених на комп’ютері. Чітко вміє організувати колективну та самостійну роботу учнів, стимулюючи їх пізнавальні інтереси, виробляє в них трудові навички, вдало здійснює диференційований підхід до навчання, використовує інтерактивні форми роботи: створення презентацій до уроків, підбірка пісень, розминок та віршів за допомогою Інтернет-ресурсів, подання нового та закріплення вивченого матеріалу за допомогою підібраних вправ з використанням комп’ютерних засобів.

В період атестації нею проведено ряд виховних заходів та відкритих уроків для вчителів ліцею: «Деякі предмети. Відмінність між this|that» (англ.мова, 3 кл.), «Мої канікули» (англ..мова, 3 кл), «Урок-подорож» (3 кл., англ.мова), виготовлення родового дерева «My family tree» (4 клас), інтелектуальна гра «Who is upper?» (4 клас).

Волошина Тетяна Володимирівна велику увагу  приділяє творчій роботі, працює над темою «Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках словесності». Широко застосовує інноваційні технології під час проведення уроків, активно використовує метод проєктів. Її учні оформляють лепбуки, випускають інтерактивні газети до визначних дат, пов’язаних з ювілеями письменників або літературними подіями, створюють інфографіку.  Часто проводить відеоуроки, уроки з елементами тренінгу, уроки-подорожі, уроки у формі гри, підготовка до НМТ (різнорівневі теми 10, 11).

Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради ліцею, міських МК, місячниках педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків: «Генрік Ібсен. Суд над Норою», «Утвердження любові до природи у оповіданні Ернеста Сетона – Томпсона «Королівська Аналостанка»,
Характеристика образів персонажів. Антитеза у творі (за казкою братів Грімм «Пані Метелиця»), тощо.  Готує матеріали на виставку «Я атестуюся».

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві місячники світової та української літератури, КВК, диспути, брейн-ринги, відеоперегляди, вікторини. Має власні публікації на сайті «Мій кращий урок» та у віртуальному кабінеті зарубіжної літератури на сайті КОІПОПК.

Голубєва Тетяна Сергіївна здійснює викладацьку діяльність у 5-7,11 класах, класний керівник 10 класу. Вона забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів. В 11 класі часто використовує комп’ютер та телевізор, завдяки яким учні виконують граматичні тести, перевірка в парах; прослуховували аудіотексти та виконували різноманітні завдання до них; написали неофіційний лист по стандартах ЗНО; використовували ілюстрації, виведені на екран телевізора та виконували завдання до них (підібрати правильну назву оголошення). Наприклад, на уроці в 6 класі по темі «Харчування»  використали такі інтерактивні ігри: складання кросворду (робота в групах), гра «Сніжний ком», робота в парах,. Цим самим забезпечує належний рівень викладання предмету. Якість знань її учнів у середньому становить 60%, що підтверджують контрольні зрізи.

Засенко Тетяна Василівна. Характерними рисами її роботи є уміння викликати в учнів інтерес до навчання, постійно підтримати в них уміння знайти своє місце на уроці, добре володіє художнім словом, уміє побудувати урок неординарно. Багато працює над собою; начитана, ерудована: має достатньо необхідної літератури і постійно знаходить їй застосування на уроці. Постійно самовдосконалюється у намаганні поглибити свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій. Займається науково-дослідницькою роботою, вдало застосовує проблемний метод у навчанні. При цьому прагне, щоб учні самостійно знайшли розв’язання якоїсь проблеми, уміло скеровуючи їх думку у потрібному напрямку; практикує проведення семінарських занять, заліків, тощо.

Клепа Тетяна Іванівна володіє високою науково-теоретичною підготовкою, проводить уроки відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, ураховує вікові та психологічні особливості учнів. Успішно впроваджує інноваційні, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Учитель велику увагу приділяє формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, чіткості й точності думки, критичності мислення, алгоритмічній культурі, зосереджує увагу учнів на головному, уміло спонукає учнів займатись самостійним пошуком істини. До кожного уроку готує додатковий матеріал, що сприяє підвищенню ефективності навчання, домагається свідомого засвоєння учнями програмового матеріалу. Приділяє багато уваги культурі математичної мови, прищеплює навички точності, конкретності.

З метою підвищення інтересу до математики застосовує раціональні методи і прийоми активного навчання, використовує нові інформаційні технології в поєднанні з традиційними засобами, колективні, групові та індивідуальні форми навчання, проблемне навчання. Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, духовних цінностей України. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, проводить серед учнів пропаганду математичних знань.

Жученко Валентина Михайлівна має високу науково-теоретичну підготовку, проводить уроки на належному професійному рівні. Забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення. До професійних якостей учителя слід віднести: організацію педагогічної діяльності на рівні системного моделювання навчальної компетенції учнів, наявність власного педагогічного підходу до глибокого використання елементів перспективного педагогічного досвіду та сучасних інноваційних технологій.

Валентина Михайлівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і переможцями міських олімпіад з математики (2022 р.).

Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності.

Виховна робота у ліцеї

У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над виховною темою: «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Головна увага приділялась формуванню громадянина-патріота України, створенню умов до самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого  здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

У ліцеї впроваджено освітньо-профілактичні програми: «Рівний-рівному» (факультатив), 1 група, 22 учні, Симоненко І.М.(педагог-організатор); «Майбутнє починається сьогодні» (факультатив), 15 учнів, 1 група, Волошина Т.В. (педагог-тренер); «Перемогти зло», 1 група, девіантні діти, Донець С.Т. (ЗВР).

У 2022-2023 н.р. незважаючи на події, що відбуваються в Україні, ми провели низку планових та позапланових виховних заходів.

Серед проведених заходів: День Незалежності, День Першого дзвоника, День села, День учителя, Козацькі розваги, День єднання, День рідної мови, День фізкультури та спорту, організовано було зустрічі з відомими спортсменами села, спортивні змагання на кращого ловця лайків, олімпійський рух «Кращий малюнок», заходи з нагоди новорічних свят, свято Святого Миколая, відзначення Дня Європи, Дня матері, фестиваль «Військових оберегів», конференція «Герої серед нас», акції: «Посади дерево», «Монетки дітям», «Годівничка», «Подаруй книгу в шкільну бібліотеку», «Герої Небесної сотні не вмирають», «Великдень на Київщині 2023», арт-галереї: «Безпека дорожнього руху – це життя», «Місце зустрічі – країна дитинства», мистецький онлайн-марафон «Виготовлення листівок та оберегів для захисників». Флешмоби: до Дня Соборності, до Дня вишиванки. Взяли участь у І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років).

З метою вивчення проблеми підліткового насильства проведено анкетування, соціальні опитування серед учнів, перегляд відеороликів “Ми проти насильства”(соціальний педагог Панпура Н.В.). Діти взяли участь у Всеукраїнській акції “16 днів проти насильства”, “Як не стати жертвою торгівлі людьми”, 9-11 кл.). За результатами анкетування соціальний педагог (Панпура Н.В.) провела інформаційні хвилинки «Ми за світ проти насильства», заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: причини виникнення та шляхи розв’язання», випущено стіннівки “Ми проти жорстокого поводження з дітьми”. Проведено дискусії для учнів 9-11 кл.: “Чи можуть інтернет і мобільні телефони бути джерелом насилля” (соц. Педагог Панпура Н.В.).

В кожному навчальному кабінеті в наявності є інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Ліцей має загальні та класні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху. Участь у арт-галереї «Безпека дорожнього руху», матеріали використовувалися протягом навчального року як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

Проведено Тиждень безпеки життєдіяльності (04.05.2023). Випущено відеоролик «Увага всім, евакуація!». Проведено практичне заняття «Допоможи другу» на знання першої домедичної допомоги за участю медичної сестри ліцею П’яної Р.М.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи у ліцеї працювали гуртки офлайн та в онлайн режимі протягом дистанційного навчання в умовах воєнного стану: «Музичний» (кер. Кирпа С.М.), гурток образотворчого мистецтва «Талант» (кер. Ігнатьєва Т.М.) та гурток “Оберіг”, (кер. Хайнюк О.І., БДЮТ «Дивоцвіт»), спортивні секціії: волейбол, баскетбол  (керівник Засенко Л.А. та Здоренко С.Ю. ). Крім вищезгаданих, на базі ліцею діти відвідують дитячу спортивну школу м. Бориспіль (6 учнів) та музичну школу (4 учні).

Учні приймали участь в онлайн проєктах та челенджах, флешмобах, акціях доброї волі:

– «Вітальні листівки та обереги захисникам ЗСУ»;

– до Дня Соборності;

– «Великдень на Київщині 2023»

– арт-галерея «Правила дорожнього руху»;

– флешмоб “Дерева Перемоги”;

– фото-флешмоб до Дня матері;

– онлайн-марафон «У родинному колі»;

– фото-флешмоб «я іду по світу в вишиванці»;

– патріотична конференція “Волонтери – люди доброї волі”;

– #День_ Конституції_на Київщині (3 учасники)

Результат роботи: подяки та грамоти, висвітлення подій на сторінці Facebook; майстер-класи в БДЮТ “Дивоцвіт”, м. Бориспіль (13.05.2023, 01.06.2023) від керівників гуртків «Талант» Ігнатьєвої Т.М. та “Оберіг”(кер. Хайнюк О.І.) .

– участь у І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-атріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років), 9 клас (кер. Несин С.М., Донець С.Т.).

Учнівське самоврядування –це широке поле можливостей для саморозвитку та самореалізації кожного учня. Воно покликане допомагати педагогічному колективу у вихованні творчої, соціально-активної особистості через реалізацію ідей та здібностей дітей у сучасному суспільстві.

Метою учнівського самоврядування нашого ліцею є підготовка майбутніх активних і свідомих громадян держави з високою національною свідомістю.

Керівним органом учнівського самоврядування є Рада ліцею, яку очолює голова, що має заступника. До складу Ради ліцею входить 7 комітетів:

 1. Комітет з питань патріотичної роботи та правових знань;
 2. «Милосердя»;
 3. Комітет з питань екології;
 4. Комітет з питань здорового способу життя;
 5. Комітет з питань преси та інформації;
 6. Комітет з питань культури та дозвілля;
 7. Комітет з питань роботи з молодшими школярами.

Всі загальноліцейні заходи, конкурси, акції, змагання проходять під патронатом учнівського самоврядування.

Комітет з питань патріотичної роботи та правових знань здійснює роботу, спрямовану на виховання в дітей почуття патріотизму, активної громадянської позиції, сприяє здобуттю учнями правової освіти. Комітет організовує і проводить патріотичні челенджі, флешмоби, різноманітні загальноліцейні патріотичні заходи, інтелектуальні ігри, брейн-ринги та квести. Проводить конкурси плакатів та буклетів.

Комітет з питань милосердя допомагає одиноким літнім людям, людям з обмеженими можливостями; у ліцеї комітет бере участь у тематичних заходах.

Комітет з питань екології постійно проводить просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території дому, ліцею, села; організовує і проводить різноманітні заходи (акції, тематичні виступи, свята та конкурси), здійснюючи відповідно фотосесії.

Комітет з питань здорового способу життя активно проводить агітацію за здоровий спосіб життя, допомагає у проведенні спортивних змагань, організовує олімпійські тижні, бере активну участь у роботі Школи сприяння здоров’ю.

Комітет з питань преси та інформації працює над постійним інформуванням про визначні події життя ліцею. Діє випуск газети «Дзвінок».

Комітет з питань культури та дозвілля допомагає в організації свят, конкурсів, тематичних заходів; проводить активну робот по залученню учнів до різних форм виховної діяльності.

Комітет з питань з молодшими школярами проводить Подорож до Барвінкової країни, під час якої залучає дітей до різних форм діяльності та проводить роботу у різних напрямках.

Протягом 2022-2023 н.р. учнівським самоврядуванням було організовано і проведено такі акції: збір продуктів харчування для ЗСУ, “Подаруй бібліотеці книгу”, “Милосердя” (до Дня людей похилого віку), “Здай російську літературу на макулатуру”, “Тепло для солдат”(збір шкарпеток), “Окопна свічка”, “16 днів проти насильства”, “Годівничка”, “Ялинка незламності”, “Посади дерево”, “Книга для бійця”.

Провели рейд-перевірки: “Ні – запізненням!”, оформлення класних куточків, перевірки стану класів.

Завдяки участі дітей у різних заходах зростає їх соціальна активність та відповідальність; розвиваються творчі здібності, цілеспрямованість, винахідливість.

Лідери учнівського самоврядування організували роботу в різних форматах: виставка-конкурс плакатів та малюнків під час проведення Місячника безпеки дорожнього руху, під час Тижня правових знань, на профорієнтаційну тематику, до Дня гідності та Свободи, до Дня Землі. Проводили конкурс буклетів “Стоп, булінг!”, “Знаємо свої права”. До всіх свят були зняті відеоролики, відеопривітання (до Дня учителя, “ Подякуй захиснику та захисниці, вітання з Миколаєм, до Дня Героїв Небесної Сотні, до Дня Матері та інше.

Традиційно проводимо челенджі до Дня української мови та писемності, до Дня Збройних Сил України, “Заспіваймо славень разом!”, “вчимо Шевченка разом”). Фоточелендж до до Дня св.Валентина, до Дня вишиванки. Великої популярності набувають флешмоби (до Дня Гідності та Свободи, до Дня Соборності, до Дня Матері, Олімпійский флешмоб та інші.

Проводили осінній благодійний ярмарок, кошти з якого відправили на потреби ЗСУ. Протягом цього року брали участь у багатьох конференціях (“Герої серед нас”, “Уроки Чорнобиля” та інші. Великою популярністю користуються ігрові та навчальні квести, виступи екологічних агітбригад та опитування серед дітей, вчителівта батьків (“Якою мовою ти розмовляєш?”, “Спогади про Чорнобильську катастрофу” і т. д.

Участь учнівського самоврядування у загальнонаціональних заходах: свято Першого дзвоника, “Козацькі розваги”, День Учителя, патріотичні заходи до Дня Гідності та Свободи, “подорож до Барвінкової країни” (зупинки: “Козацький острів”, “Селище Здоров’я”, “Новорічний майдан”, “Містечко казкових героїв”, “Перехрестя дорожніх знаків”, “Музичний бульвар”, “Грай -місто”), День Святого Миколая, новорічні та різдвяні свята, ланцюг єдності, розважальне шоу до Дня св.Валентина, День Героїв Небесної Сотні,

Шевченківські дні, День пам’яті та примирення, День Вишиванки, День Матері, День захисту дітей, свято останнього дзвоника.

Учнівське самоврядування працює в тісному зв’язку з педагогічним колективом ліцею, з батьками. Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних справ. Учнівське самоврядування робить життя учнів змістовним, насиченим, цікавим. Завдяки такій моделі самоврядування, наш ліцей дає не тільки знання, а й виховує дітей у дусі патріотизму, вчить добру і порядності. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, допомагати один одному. Ліцей стає місцем , де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям.

Приділялась значна увага профорієнтаційній роботі.

Постійно проходять заняття з елементами тренінгу «Крок до успіху» (8-11 кл., кер. Симоненко І.М.) як онлайн так і офлайн.

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. 5-6 класи відвідали місцеву пекарню, де не тільки побачили процес виготовлення хлібобулочних виробів, а й взяли участь у майстер-класі і скуштували власноруч виготовлене печиво.

А ще досить цікаво пройшла профорієнтаційна зустріч з представниками Державної прикордонної служби Відділу комплектування (19.03.2023).

Уже традиційно Донець С.Т. провели дослідження щодо визначення рівня впливу ліцею й громадських інституцій на процес корегування життєвих планів випускників (17.02). Проведено профорієнтаційний захід «Калейдоскоп професій» (лютий, Симоненко І.М.).  Зацікавлені учні взяли участь у дні відкритих дверей київських вузів: “Київський національний університет культуриі мистецтва (28.03) .

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,батьків, учнів. Були проведені двічі на семестр класні батьківські збори, на яких розглядалися питання про комп’ютерну залежність, про цінність людського життя, про форми організації позаурочної і позашкільної зайнятості учнів. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками, так і адміністрацією ліцею.

Протягом навчального року було організовано всеобуч для батьків під час проведення класних батьківських зборів з питань правової освіти, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, профілактика жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, а також профілактика булінгу (січень), також інформовано батьків. Найбільш налагоджена співпраця з батьками у 9 класі (кл. кер. Несин С.М.) та 7 класі (кл. кер. Барабан М.В.).

Оздоровлення дітей – важлива передумова їхнього нормального фізичного розвитку. Ми робимо все можливе для цього. За кошти державного бюджету та кошти батьків в цьому році на базі ліцею у таборі з денним перебуванням буде оздоровлено 34 дітей, в дитячому християнському таборі – 50 дітей.

Бібліотека Любарецького ліцею

Бібліотекар, Несин Світлана Миколаївна, працює над такою проблемою: «Роль бібліотеки щодо розвитку творчого потенціалу учнів».

Основною функцією є забезпечення учнів підручниками. В Любарецькому ліцеї учні забезпечені на 92%.

Протягом травня-червня в бібліотеці проходить інвентаризація бібліотечних фондів, списання та видалення морально застарілих, не придатних для використання підручників та художньої літератури.

Основні показники діяльності:

Книжковий фонд:

Художньої літератури – 14176

Підручників – 3700

Кількість читачів:

Учнів – 204

Вчителів –23

Працівників ліцею – 11

Батьків – 12.

Робота бібліотеки проходить дотримуючись річного плану роботи, який побудований на річних  знаменних календарних датах, предметних місячниках та декадах, задіяні всі напрямки роботи ліцею (робота з обдарованими дітьми, дітьми пільгових категорій).

Протягом холодної пори було організовано проведення опалювального сезону. У ліцеї було постійно тепло.

Було покращено матеріально-технічну базу.

Проведено випробувальні заміри блискавкозахисту та опору ізоляції.

Оброблено горище даху ліцею вогнетривкою сумішшю. Виконані всі приписи пожежників та Держспоживслужби.

Зроблено поточний ремонт мийки харчоблоку.

Закуплялися канцелярські та господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби; закуплено кухонне приладдя.

Закуплено парти для 5- 6 класів та інші меблі.

Приміщення та територія ліцею постійно підтримувалася у належному стані.

Укриття. Ліцей користується найпростішим укриттям ЗДО “Сонечко” за адресою: вул. Першотравнева, 1а, яке розраховане на 280 місць, що дозволяє одночасно перебувати в укритті дітям ліцею та ЗДО. Своїми силами був наведений порядок. Було закуплено лавки для сидіння. На даний час в укритті проходить капітальний ремонт.

У ліцеї розвинута спортивно-масова та оздоровча робота. Її учні є учасниками та призерами спортивних змагань.

Проведено:

 • волейбольний турнір на базі ліцею, організований Київським обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (07.10). В змаганнях взяли участь старшокласники. Команда отримала кубок і волейбольні м’ячі. Всі учасники – медалі.
 • турнір товариські матчі з командою “Фаворит” Бориспіль
 • турнір з мініфутболу серед дітей, присвячений Дню Незалежності.
 • футбольний турнір серед хлопців і дівчат (квітень),
 • конкурс “Історія спортивного життя с.Любарці (ел.формат)
 • змагання з волейболу першості ліцею (6-11 кл)
 • відкрите змагання Бориспільської міської територіальної громади з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2010-2011р.н. і молодших “Дитяча легка атлетика – 2023”, приурочених Міжнародному дню захисту дітей (Цибульськи В’ячеслав – ІІІ місце з бігу на 60м та ІІІ місце зі стрибків у довжину, Бердніченко Вероніка – ІІІ місце з метання м’ячика,
 • турнір з волейболу “До Перемоги разом!” серед збірних команд закладів загальної середньої освіти Бориспільської міської територіальної громади (дівчата 2005 р.н. і молодші) – І місце.

Діти приймали участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт» з нагоди Дня захисника України. А також у товариських зустрічах з мініфутболу із сільськими командами.

Учні ліцею прийняли участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) та офлайн («джури» – учні 11-14 років), 10 клас (кер. Голубєва Т.С., Донець С.Т.).

В  Любарецькому ліцеї в є харчоблок, де організоване належне гаряче харчування учнів. Робота шкільної їдальні знаходиться на постійному контролі адміністрації ліцею.

Асортимент продукції включає гарячі страви. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам, про це дбає дієтична медсестра. Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та миючими засобами.

Харчування учнів організовано за графіком. Організоване чергування вчителів. Щодня знімається бракераж сировини та готової продукції, реєструється у відповідних журналах. Постійно охоплено харчуванням близько 160 учнів. Організовано харчування групи подовженого дня. Безкоштовно харчується 34 учні з пільгових категорій.

Директор                                                                          Ігор ЗАСЕНКОЛЮБАРЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
зборів трудового колективу
27.06.2023На зборах присутні – 36 осіб (30 осіб – члени колективу, 6 осіб – члени батьківської ради, громадськість села)
Голова зборів – Володимир Сидоренко
Секретар – Наталія Панпура


СЛУХАЛИ: звіт директора Любарецького ліцею Засенка І.В. «Про підсумки 2022-2023 навчального року та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в ліцеїі».
ВИСТУПИЛИ: 1. Жученко В.М., заступник директора ліцею з навчально-виховної
роботи.
2. Сидоренко В.В., староста с.Любарці.

УХВАЛИЛИ: роботу директора Любарецького ліцею визнати достатньою.


Результати голосування – одноголосно (36 осіб).

Голова зборів Сидоренко В.В.
Секретар Панпура Н. В.Залишити відповідь