Річний звіт директора

Щорічний звіт директора школи перед громадськістю

2021 рік

Навчальний 2020-2021 рік закінчили 203 учні, з них 15 відмінників: 1-4 класи – 5 учнів; 5-9 класи – 8 учнів; 10 клас – 2 учні.

14 учнів випускників.

Аналіз підсумків 2020-2021 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року, щодо навчання, виховання і розвитку учнів у процесі діяльності було досягнуто частково.

Учні школи брали участь:

 • у Відкритому конкурсі читців творів Лесі Українки «Я хочу крізь сльози сміятись…». Стали лауреатами учні школи:
 • Гопкало Дарина
 • Гречинський Давид
 • Оврамець Златослава
 • у Міському конкурсі лідерів учнівського самоврядування «Лідер року», Гурленко Анна (10 клас)
 • у міських конкурсах та виставках:
 • Ігнатьєва Анна (11 клас) – І місце, територіальна виставка-конкурс дитячої творчості «Великодні свята»; ІІІ місце, міський етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» в номінації: «Образотворче мистецтво»; подяка Управління культури за участь в онлайн виставці дитячого малюнку «Твоя планета – твій дім» з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля (керівник гуртка образотворчого м-ва «Талант» Ігнатьєва Т.М.)
 • Панпура Ірина (1 клас), ІІІ місце (територіальна виставка-конкурс дитячої творчості «Великодні свята») (кер. Гуртка «Талант» Ігнатьєва Т.М.)
 • Верхолюк Єва (5 клас), подяка Управління культури за участь в онлайн виставці дитячого малюнку «Твоя планета – твій дім» з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля (кер. Ігнатьєва Т.М.)
 • Коломієць Владислава (4 клас), подяка Управління культури за участь в онлайн виставці дитячого малюнку «Твоя планета – твій дім» з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля (кер. Ігнатьєва Т.М.)
 • у конкурсі пісні «Калиновий дзвін»:

учасник конкурсу – Оврамець Златослава (5 клас), (кер. Кирпа С.М.)

 • участь у міському туристському зльоті «Екстрем – 2021» (кер. Донець С.Т., Засенко Л.А.)
 • участь у І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») («джури» – учні 11-14 років), 8 клас (кер. Голубєва Т.С., Гопкало А.М.).

Найкращі показники якості навчальних досягнень мають:

 • у початковій школі учні 4 класу (вч. Засенко Н.О.)
 • в 5-11 класах учні 9 класу (кл. кер. Волошина Т.В.)

Учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

З точки зору надання учням педагогічної підтримки, особистісного орієнтування підходу до навчання заслуговує на повагу педагогічна діяльність Засенко Л.А., Засенко Н.О., Барабан М.В.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. У навчальному році атестацію пройшла учитель початкових класів – Барановська К.М.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань враховувалась самооцінка вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, традиційно проводилося психологічне тестування вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало змогу уникнути непорозумінь в період атестації: за результатами атестації, Барановська К.М. – підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та педагогічне звання «старший учитель».

В школі працює 3 методичні об’єднання: вчителів філологів, вчителів початкових класів, класних керівників.

У 2020-2021 навчальному році вивчався стан викладання предметів: хімія, англійська мова, українська мова.

Навчальні плани для 1-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Вони містять загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології» вивчаються на рівні стандарту в 11 класі по 1,5 тижневих години.

Враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, у 10 класі вивчаються профільні предмети українська мова та українська література, у 11 класі – профільні предмети англійська мова, українська мова.

Спеціальні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, вони призначені для доповнення, удосконалення знань учнів з математики, англійської мови, хімії, історії, географії.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, розширення їх компетентності у галузі комунікаційних технологій.

В школі працює 23 педагоги, 20 – основні працівники; 3 – сумісники. З них мають вищу кваліфікаційну категорію – 15, перша – 2, друга – 3, спеціаліст – 2, без категорії -1.

Одним із головних напрямків діяльності адміністрації школи є робота методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Плідна і системна робота педколективу з координації зусиль усіх педпрацівників, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми з метою підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу, зміну змісту освіти, впровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та перспективного педдосвіду, реалізація і впровадження концепції НУШ.

.

Барабан Марія Володимирівна працює над  проблемою «Розвиток мислення, мовлення і творчих здібностей учнів у процесі вивчення української мови та літератури». Впроваджує інтерактивні технології під час проведення уроків (уроки з комп’ютерною підтримкою), активно використовує метод проектів, з виховної роботи «Робота з обдарованими дітьми», навчальні та контрольні тести для 5-9 класів ( українська мова з усіх тем), підготовка до ЗНО (різнорівневі теми 10, 11).

Свій досвід учителька поширює через комп’ютерні презентації учителя та учнів (уроки літератури: біографії письменників, аналіз художніх творів); уроки-дискусії в стилі телевізійного ток-шоу (І.Франко «Мойсей», «Поводир чи нація?»; відеоматеріали; дебати).

Марія Володимирівна постійно дбає про красу рідної мови; відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми; цікаві декади української мови та літератури, КВК, диспути, брейн-ринги.

Засенко Леонід Андрійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 54%, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, постійно спирається на раніше здобуті знання, поєднує програмовий матеріал з сучасністю, з життям свого села, СТОВ «Любарецьке», школи, ефективно використовує посібники, карти, атласи, ТЗН..

Процес навчання забезпечує зворотній зв’язок з усіма учнями, їх зацікавленість, високі результати у навчанні. Його учні є призерами районних олімпіад з географії (ІІІ м.-2011р.; ІV – 2012р.; ІІІ – 2013р.) Метою своєї роботи вчитель вважає розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів; використовує різні форми роботи: практикуми, написання та захист рефератів; проведення екскурсій, конференцій.

Проблема, над якою працює вчитель – «Впровадження краєзнавчого принципу в процесі навчання географії».

Здоренко Сергій Юрійович уроки проводитьна належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Володіє методикою проведення уроків фізичної культури, любить спорт і свою любов прививає учням.

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві змагання між класами, різні спортивні конкурси, змагання.

Користується заслуженим авторитетом серед колег, учнів, батьків. Толерантний та доброзичливий, має високий загальний культурний рівень.

Гопкало Анатолій Михайлович працює над проблемою «Використання засобів інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». Свій досвід учитель поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, районної МК, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації ним проведено ряд відкритих уроків, майстер-клас для молодих учителів (2014 р.), розробив програму для факультативу «Художня обробка деревини за традиціями місцевих народних промислів», (7 клас). Досвід роботи Гопкала А.М. схвалено рішенням НМР КУБРРКО «Районний методичний кабінет» та представлено на виставку «Я атестуюсь» (2018 р.).

Його учні систематично займають призові місця на районних олімпіадах з трудового навчання (2014 р. – 2 м.; 2015 р. – 2 м.; 2016 р. – 2 м.; 2017 р. – 3 м.).

Кабінет механізації та комбінована майстерня, якими завідує вчитель, укомплектований методичною літературою, багато роздаткового матеріалу, технологічних карток, саморобних виробів.

Барановська Катерина Миколаївна працює над проблемою: «Формування навичок правильного, виразного і швидкого читання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: формування багатокомпетентного змісту початкової освіти, інтерактивні технології навчання, удосконалення навичок каліграфічного і грамотного письма, гра- «царство довільності, свободи і уяви».

Катерина Миколаївна постійно здійснює міжпредметні зв’язки на уроках читання, математики, природознавства. Уроки читання і рідної мови вона підносить до рівня інтегрованого навчання.

Кирпа Світлана Миколаївна своїм головним завданням вважає виховання всебічно розвиненої людини, у своїй професійній діяльності акцент робить на формуванні естетичного смаку учнів і на розвиток інтересу до музично-обрядової культури української держави.

Вчителька дбає про підвищення якості кожного уроку, створення таких умов, що забезпечують засвоєння нового матеріалу. Широко використовує елементи диференціації, міжпредметні зв’язки, активізує діяльність учнів на уроці шляхом проблемного викладання матеріалу, самостійної роботи з текстом, проведення дискусій з окремих питань. Володіє ефективними формами і методами навчання школярів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Активно застосовує методи «мозкового штурму», «мікрофона», «акваріуму», роботу в парах і групах.

Світлана Миколаївна працює у співдружності з вчителями-предметниками гуманітарного циклу. У період атестації були проведені інтегровані уроки «Поезія Срібного століття», «В гостях у Шекспіра», «Різдво Христове», «Музичний бульвар» (подорож по Барвінковій країні) тощо. Її учні переможці ІІ та учасники ІІІ етапу робіт МАН (2017 р.).

Гопкало Юрій Анатолійович уроки проводить на належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Юрій Анатолійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 53 %, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, активно використовує метод проєктів. Впродовж багатьох років його учні займають призові місця у захисті робіт МАН.

Результатом роботи над темою «Використання інтерактивних технологій на уроках фізики та інформатики», є призові місця на районних олімпіадах (2015 р. – 2 м. з фізики, 2016 р. – 2 м. астрономія, 2017 р. – 2 м. у захисті робіт МАН).

Засенко Наталія Олександрівна досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму ініціативи, творчості, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її уроків характерний творчий пошук, швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв’язок між кожним етапом уроком; доброзичлива атмосфера. Вчителька систематично шукає найбільш оптимальні шляхи розвитку пізнавальної активності учнів, має свою систему роботи. Проблема, над якою працює «Виховання соціально-комунікативної культури учнів молодших класів». Тому вся її робота зорієнтована на особистість учня, формування ціннісних орієнтацій у школярів, виховання учня як громадянина України, національної свідомості, вільної, соціально компетентної особистості, здатної здійснити самостійний вибір.

Наталія Олександрівна забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Її учні є активними учасниками і призерами І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2018 р. І місце з математики), конкурсів учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», літературному конкурсі ім. П.Яцика (2015 рік – ІІІ місце), лауреатами МАН (2018 р. «Ми за здоровий спосіб життя»).

Симоненко Ірина Миколаївна працюючи над вирішенням дидактичної проблеми «Формування і розвиток соціально-активної гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією через діяльність в органах учнівського самоврядування», особливу увагу звертає на формування самоврядних засад учнівського колективу. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, розвивати свої інтереси та потреби, цікаво проводити вільний час. Організовує канікулярний відпочинок учнів. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками.

Розробила проєкти: «Подорож по Барвінковій країні», курс занять з елементами тренінгу, квест «День здоров’я», «Козацькі забави» і т.д., програму виховної роботи по громадянській освіті «Я – син народу, що вгору йде», навчально-методичний посібник «Організація ігрової діяльності з учнями початкових класів», сценарії.

Дика Світлана Павлівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань її учнів у середньому становить 78 %, що підтверджують контрольні зрізи. Проблема, над якою працює: «Критичне мислення в початковій школі». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради: «Здорова дитина – здорова сім’я», «Формування культури поведінки молодших школярів», «Інноваційні технології та методи навчання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем Нової української школи: налаштування турботливих відносин між учителем і учнями (ранкове коло), методична система «Щоденні 5», «Щоденні 3» для розвитку мовлення та занять математики, створення лепбуку, щоденник вражень, кубування, шість цеглин.

Світлана Павлівна має високий рівень фахової підготовки, її уроки сприяють формуванню світогляду і національної свідомості учнів. Секрет її педагогічної майстерності – в умінні надзвичайно точно керувати процесом навчання, поєднувати колективні форми роботи з індивідуальними, самостійними. Розробила власну програму з виховної роботи.

Білик Галина Іванівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів.

Результатом роботи Гопкало Валентини Михайлівни над темою «Індивідуальна робота з учнями», є призові місця на районних олімпіадах з хімії та біології (2015 р. – І місце з біології, 2016 р. – ІІ місце, екологічний проєкт, ІІ місце – біологія; 2017 р. – ІІ місце з біології). Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності, семінарах вчителів хімії та біології. У період атестації, нею проведено 5 відкритих уроків для вчителів району: «Значення води» (природознавство), «Сонячна система» (природознавство 5 клас), «Штучні екосистеми», «Значення голонасінних» (біологія, 7 клас) і т.д.; підготувала на виставку «Я атестуюсь» матеріали (2013, 2018 рр). Брала участь у роботі науково-методичного семінару «Розвиток критичного мислення завданнями природознавчої гри «Геліантус», 2017 р.

Валентина Михайлівна відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві декади з хімії та біології, КВК, диспути, брейн-ринг тощо.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

Донець Світлана Трохимівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і призерами районних олімпіад з фізики (2015 р. – ІІІ місце, 8 кл., 2017 р. – ІІІ місце, 8 кл.).

Тема, над якою працює Світлана Трохимівна, «Актуалізація пізнавальної діяльності на уроках фізики». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків та позакласних виховних заходів: урок-зустріч із Шерлоком Холмсом, фізичний брейн-ринг, КВК, фізичний вечір, гра «Зоряний час», «Космічна подорож», фізичний аукціон для учнів школи.

Цвикор Єва Федорівна зарекомендувала себе здібним, досвідченим вихователем; працює у тісній співдружності з класоводами. Проблема над якою працює: «Всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор і розвивальних вправ, що стимулюють розумову і творчу активність, сприяють розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення та зв’язного мовлення».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей у молодших школярів; використання рухливих, дидактично-інтелектуальних ігор в роботі з учнями початкових класів.

Несин Світлана Миколаївна має високу теоретичну і методичну підготовку. Її уроки відзначаються високою ідейністю та науковістю, впровадженням інноваційних, зокрема, особистісно-зорієнтованого навчання: уроки-гра, казка, подорож, диспут, урок з комп’ютерною підтримкою тощо. На них панує атмосфера доброзичливості в поєднанні з високою вимогливістю, педагогічним тактом, необхідною дисципліною. Структура уроку дає можливість бачити кожного учня, максимально його завантажити, розвивати дитячі здібності.

Світлана Миколаївна старанно готується до уроків, багато використовує наочних посібників і роздаткового матеріалу, самостійно виготовлених на комп’ютері. Чітко вміє організувати колективну та самостійну роботу учнів, стимулюючи їх пізнавальні інтереси, виробляє в них трудові навички, вдало здійснює диференційований підхід до навчання, використовує інтерактивні форми роботи: створення презентацій до уроків, підбірка пісень, розминок та віршів за допомогою Інтернет-ресурсів, подання нового та закріплення вивченого матеріалу за допомогою підібраних вправ з використанням комп’ютерних засобів.

В період атестації нею проведено ряд виховних заходів та відкритих уроків для вчителів школи: «Деякі предмети. Відмінність між this|that» (англ.мова, 2 кл.), «Мої канікули» (англ..мова, 2кл), «Урок-подорож» (1кл., англ.мова), виготовлення родового дерева «My family tree» (1 клас), інтелектуальна гра «Who is upper?» (4 клас).

Волошина Тетяна Володимирівна велику увагу  приділяє творчій роботі, працює над темою «Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках словесності». Широко застосовує інноваційні технології під час проведення уроків, активно використовує метод проєктів. Її учні оформляють лепбуки, випускають інтерактивні газети до визначних дат, пов’язаних з ювілеями письменників або літературними подіями, створюють інфографіку.  Часто проводить відеоуроки, уроки з елементами тренінгу, уроки-подорожі, уроки у формі гри.

Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, шкільної та районної МК, місячники педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків: «Генрік Ібсен. Суд над Норою», «Утвердження любові до природи у оповіданні Ернеста Сетона – Томпсона «Королівська Аналостанка»,
Характеристика образів персонажів. Антитеза у творі (за казкою братів Грімм «Пані Метелиця»), тощо.  Готує матеріали на виставку «Я атестуюся».

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві місячники світової та української літератури, КВК, диспути, брейн-ринги, відеоперегляди, вікторини. Має власні публікації на сайті «Мій кращий урок» та у віртуальному кабінеті зарубіжної літератури на сайті КОІПОПК.

Голубєва Тетяна Сергіївна здійснює викладацьку діяльність у 5-7,11 класах, класний керівник 8 класу. Вона забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів. В 11 класі часто використовує комп’ютер та телевізор, завдяки яким учні виконують граматичні тести, перевірка в парах; прослуховували аудіотексти та виконували різноманітні завдання до них; написали неофіційний лист по стандартах ЗНО; використовували ілюстрації, виведені на екран телевізора та виконували завдання до них (підібрати правильну назву оголошення). Наприклад, на уроці в 6 класі по темі «Харчування»  використали такі інтерактивні ігри: складання кросворду (робота в групах), гра «Сніжний ком», робота в парах,. Цим самим забезпечує належний рівень викладання предмету. Якість знань її учнів у середньому становить 60%, що підтверджують контрольні зрізи.

Засенко Тетяна Василівна. Характерними рисами її роботи є уміння викликати в учнів інтерес до навчання, постійно підтримати в них уміння знайти своє місце на уроці, добре володіє художнім словом, уміє побудувати урок неординарно. Багато працює над собою; начитана, ерудована: має достатньо необхідної літератури і постійно знаходить їй застосування на уроці. Постійно самовдосконалюється у намаганні поглибити свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій. Займається науково-дослідницькою роботою, вдало застосовує проблемний метод у навчанні. При цьому прагне, щоб учні самостійно знайшли розв’язання якоїсь проблеми, уміло скеровуючи їх думку у потрібному напрямку; практикує проведення семінарських занять, заліків, тощо.

Клепа Тетяна Іванівна володіє високою науково-теоретичною підготовкою, проводить уроки відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, ураховує вікові та психологічні особливості учнів. Успішно впроваджує інноваційні, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Учитель велику увагу приділяє формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, чіткості й точності думки, критичності мислення, алгоритмічній культурі, зосереджує увагу учнів на головному, уміло спонукає учнів займатись самостійним пошуком істини. До кожного уроку готує додатковий матеріал, що сприяє підвищенню ефективності навчання, домагається свідомого засвоєння учнями програмового матеріалу. Приділяє багато уваги культурі математичної мови, прищеплює навички точності, конкретності.

З метою підвищення інтересу до математики застосовує раціональні методи і прийоми активного навчання, використовує нові інформаційні технології в поєднанні з традиційними засобами, колективні, групові та індивідуальні форми навчання, проблемне навчання. Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, духовних цінностей України. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, проводить серед учнів пропаганду математичних знань.

Жученко Валентина Михайлівна має високу науково-теоретичну підготовку, проводить уроки на належному професійному рівні. Забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення. До професійних якостей учителя слід віднести: організацію педагогічної діяльності на рівні системного моделювання навчальної компетенції учнів, наявність власного педагогічного підходу до глибокого використання елементів перспективного педагогічного досвіду та сучасних інноваційних технологій.

Валентина Михайлівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і переможцями районних олімпіад з математики (2019 р.).

Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності.

Виховна робота в школі регламентується  інформативно-правовими та методичними документами,  що визначають пріоритети 2020-2021 навчального року.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над виховною темою: «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Головна увага приділялась формуванню громадянина-патріота України, створенню умов до самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого  здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Реалізуючи цю тему, педагоги школи використовували різноманітні форми та методи роботи.

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Така форма планування виправдовує себе, бо дає можливість кожен день вникати в певні питання виховної роботи. Варто відмітити, як позитив, що через річний план проходять напрямки і заходи, які заплановані в програмах виховної роботи.

Школа працює за програмою Школи сприяння здоров’ю та над реалізацією проєкту «Бути здоровим – здорово!», який передбачає заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння та невживання підлітками наркотичних речовин.

У школі впроваджено освітньо-профілактичні програми: «Рівний-рівному» (факультатив), 1 група, 22 учні, Симоненко І.М.(педагог-організатор); «Майбутнє починається сьогодні» (факультатив), 15 учнів, 1 група, Волошина Т.В. (педагог-тренер); «Перемогти зло», 1 група, девіантні діти, Донець С.Т. (ЗВР).

Результат:

 • Планомірна змістовна робота
 • Зросла соціально-психологічна просвіта учнів
 • Збільшилась увага до власного здоров’я (ШСЗ)
 • Підвищився рівень вихованості
 • Зменшилась кількість правопорушень («Майбутнє починається сьогодні»)
 • Посилилась відповідальність. Старші вчаться жити по-дорослому, а менші тягнуться за ними. («Рівний-рівному»)
 • Посилився зв’язок з громадськими організаціями.
 • Зросла волонтерська діяльність.
 • Активізувалась дослідно-експериментальна робота (розробка і апробація авторських програм, методичних розробок з досвіду роботи, посібників), проєктна та пошукова діяльність.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави здійснювалось через систему виховних заходів, самоврядування учнів, профорієнтаційну роботу, використання інтерактивних методів виховання: диспутів, предметних тижнів, декад, зустрічей з фахівцями, тощо.

Проводилась діагностична робота з дітьми контрольованої групи (психолог Маренич Ю.С.) та надані рекомендації класним керівникам (січень-лютий).

З метою вивчення проблеми підліткового насильства проведено анкетування, соціальні опитування серед учнів. За результатами анкетування психолог школи Маренич Ю.С. провела інформаційні хвилинки «Скажемо «ні» жорстокості і насильству», заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: причини виникнення та шляхи розв’язання».

В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Загальношкільні та класні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху використовувалися протягом навчального року як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи у школі працювали гуртки: «Фольклорно-етнографічний» (2-8 кл., Кирпа С.М.), «Музичний» ( Кирпа С.М.) та гурток образотворчого мистецтва «Талант» (керівник Ігнатьєва Т.М., БДЮТ «Дивоцвіт»), спортивна секція: волейбол , баскетбол  (керівник Засенко Л.А. та Здоренко С.Ю. ). Крім вищезгаданих, на базі школи діти відвідують дитячу спортивну школу м. Бориспіль (6 учнів) та музичну школу (4 учні).

Дистанційно учні приймали участь в онлайн проєктах та челенджах:

 • в онлайн виставці дитячого малюнку «Твоя планета – твій дім» з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля;
 • у челенджах: тиха акція «Ангели пам’яті», «Україна Єдина»- до Дня Соборності України, #квіткавідродження #35роковиниЧорнобильськоїкатастрофи», #_1_квітня_день_птахів, «#великденьнакиївщині2021» (керівник гуртка образотворчого мистецтва «Талант» Ігнатьєва Т.М.).

Результат роботи: подяки та грамоти, висвітлення подій на сторінці Facebook.

Учні школи приймали участь у шкільному конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (травень 2021), у Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка» (січень-березень), поетичному Олімпі – читання власних віршів до Дня рідної мови (21.02.21), (5-10 кл., вч. Барабан М.В., 19.02.21); у відкритому конкурсі читців творів Лесі Українки «Я хочу крізь сльози сміятись…», присвяченому 150 річниці з дня народження письменниці (Оврамець Златослава, ІІ місце, вч. Барабан М.В.); флешмобі «Леся Українка-150», конкурсі «Я-лідер» (кер. Симоненко І.М.), онлайн челенджі «Привітай весну» (Несин С.М.)

У школі продовжує роботу організація дитячого самоврядування «Шкільна рада», яка нараховує 12 учнів. Голова шкільної ради – Гурленко Анна, 10 кл. Вона виховує в дітей ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Учнівське самоврядування є активним учасником всіх загальношкільних заходів, зокрема святкування Дня учителя, новорічні свята, Шевченківські дні (03-05.03, Барабан М.В.),  міських конкурсів, змагань, акцій. Організація  має свій Статут та Програму, чіткі напрямки діяльності. До її складу входять комісії: навчальна, культмасова, дисципліни і порядку, інформативна та спортивна. Кожною комісією розроблено плани роботи і згідно з ними проводились ті чи інші заходи. Саме учнівським самоврядуванням проводиться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, рейди, шефська робота з молодшими школярами, волонтерська робота з ветеранами ВВВ, вдовами та пристарілими. Щоп’ятниці проводяться учнівські лінійки, на яких чергові звітують про підсумки чергування і поведінку учнів. Регулярно проводяться рейд-перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм чистоти по класах, ведеться екран «Так ми вчимося і працюємо». Члени самоврядування залучені до процесу здійснення профілактичної діяльності. В основному це інформаційно-просвітницька робота в середовищі однолітків: проведення дебатів, тренінгів, підготовка та випуск інформаційних матеріалів з проблем здорового способу життя, робота з молодшими школярами, волонтерська діяльність (2 волонтерських загони, які налічують 12 осіб).

У школі діє дитяча організація «Країна Барвінкова» – це об’єднання наймолодших школярів (1-4кл.). На даний час організація нараховує 58 осіб. У Країні Барвінковій є свої традиції, закони, символи, атрибути. Кожний первинний колектив має свою власну назву, девіз, маршрут, подорожі (зупинки кожного місяця). В рамках Барвінкової країни діти пройшли зупинки: «Селище Всезнайки», «Козацький острів», «Новорічний майдан», Містечко казкових героїв», «Музичний бульвар», «Грай місто», «Перехрестя дорожніх знаків», свято Всезнайки, конкурс дитячої творчості. У кожному класі виготовлені куточки, класоводи протягом року оформляють папки роботи по кожному маршруту.

Приділялась значна увага профорієнтаційній роботі.

Постійно проходять заняття з елементами тренінгу «Крок до успіху» (8-11 кл., кер. Симоненко І.М.)

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. 5-6 класи відвідали місцеву пекарню, де не тільки побачили процес виготовлення хлібобулочних виробів, а й взяли участь у майстер-класі і скуштували власноруч виготовлене печиво.

Уже традиційно Донець С.Т. та психолог Маренич Ю.С. провели дослідження щодо визначення рівня впливу школи й громадських інституцій на процес корегування життєвих планів випускників (19.02). Проведено профорієнтаційний захід «Калейдоскоп професій» (лютий, Симоненко І.М.).  Зацікавлені учні взяли участь у дні відкритих дверей київських вузів.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,батьків, учнів. Були проведені двічі на семестр класні батьківські збори, на яких розглядалися питання про комп’ютерну залежність, про цінність людського життя, про форми організації позаурочної і позашкільної зайнятості учнів. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками, так і адміністрацією школи.

Протягом навчального року було організовано всеобуч для батьків під час проведення класних батьківських зборів з питань правової освіти, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, профілактика жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, а також профілактика булінгу (лютий-березень), проведено бесіди з батьками, діти яких знаходяться на внутрішкільному обліку (постійно), також ознайомлено батьків з метою і завданнями освітньої реформи НУШ. Проведено оцінювання діяльності школи за стандартом «Залучення батьків». Найбільш налагоджена співпраця з батьками у 7 класі (кл. кер. Несин С.М.).

Дітям  пільгових категорій була надана соціальна підтримка. Вони мали можливість оздоровитися. За кошти бюджету оздоровлено 10 чоловік, з них діти соціально-незахищених сімей, 1 дитина- інвалід; 10 дітей оздоровлено за рахунок СТОВ «Любарецьке», 25 дітей – релігійні християнські організації (мовний табір).

В цьому навчальному році педколектив  буде продовжувати працювати над виховною темою:  «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Шкільний бібліотекар, Несин Світлана Миколаївна, працює над такою проблемою: «Робота шкільної бібліотеки щодо розвитку творчого потенціалу учнів».

Завдання:

 • Виховання в учнів інформаційної культури читання;
 • Вміння користуватися бібліотекою, книгою, це сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей;
 • Пропагувати актуальні матеріали, удосконалювати нові форми та методи роботи по обслуговуванню читачів, вивчати їх інтереси та запити;
 • Прищеплювати читачам любов до рідного краю, до своїх батьків, до свого села, до українських звичаїв та традицій.

Основною функцією є забезпечення учнів підручниками. В Любарецькій ЗОШ учні забезпечені на 91%.

Основні показники діяльності:

Книжковий фонд:

Художньої літератури – 14108

Підручників – 6501

Кількість читачів:

Учнів – 203

Вчителів –23

Працівників школи – 11

Батьків – 12.

Робота бібліотеки проходить дотримуючись річного плану роботи, який побудований на річних  знаменних календарних датах, предметних місячниках та декадах, задіяні всі напрямки роботи школи (робота з обдарованими дітьми, дітьми пільгових категорій).

Протягом холодної пори було організовано проведення опалювального сезону. В школі було постійно тепло.

Було покращено матеріально-технічну базу.

Закуплялися канцелярські та господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби.

Проводиться поточний ремонт класної кімнати 1-го класу та кабінету географії.

Закінчено будівництво мультифункціонального спортивного майданчика.

Встановлені камери відеоспостереження.

Проведені роботи по освітленню території школи та спортивного майданчика.

Придбано дидактичний матеріал, банкетки, 3 дошки коркові, 5 ролетів.

Встановлені нові протипожежні люки.

Проведений ремонт медичного кабінету.

Закуплено повністю меблі для 1-го класу.

В школі розвинута спортивно-масова та оздоровча робота. Її учні є постійними учасниками та призерами спортивних змагань. На жаль, карантинні заходи не дали в повній мірі показати спортивні досягнення учнів. Учні школи прийняли участь в туристському зльоті «Екстрем-2021» та І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура»).

В  Любарецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів є харчоблок, де організоване належне гаряче харчування учнів. Робота шкільної їдальні знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

Асортимент продукції включає гарячі страви та напої. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам. Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та миючими засобами.

Харчування учнів організовано за графіком. Організоване чергування вчителів. Щодня знімається бракераж сировини та готової продукції, реєструється у відповідних журналах. Постійно охоплено харчуванням близько 180 учнів. Організовано харчування групи подовженого дня. Безкоштовно харчується 24 учні з пільгових категорій.

Директор школи                                                                          І.В.Засенко

Добавить комментарий