Річний звіт директора

Щорічний звіт директора школи перед громадськістю

2022 рік

Навчальний 2021-2022 рік закінчили 201 учень, з них 15 відмінників: 5-9 класи – 14 учнів; 10 клас – 1 учень.

12 учнів випускників, з них Плужник Олексій Артурович нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», Гурленко Анна Сергіївна нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Аналіз підсумків 2021-2022 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року, щодо навчання, виховання і розвитку учнів у процесі діяльності було досягнуто частково.

Учні школи брали участь:

 • у ІІ етапі міських олімпіад. Переможцями стали:
 • Інна Мурашкіна, ІІ місце (українська мова);
 • Вікторія Кролюк, ІІ місце (українська мова);
 • Катерина Прилука, ІІ місце (українська мова);
 • Настя Прасол, ІІІ місце (українська мова);
 • Анна Гурленко, ІІІ місце (українська мова);
 • Давид Гречинський, ІІІ місце (історія);
 • Олексій Плужник, ІІІ місце (історія), ІІІ місце (фізика), ІІІ місце (хімія)
 • Інна Мурашкіна, ІІ місце (конкурс ім.Т.Г.Шевченка)
 • Маргарита Сидоренко, ІІ місце (конкурс Яцика), ІІІ місце (фізика)
 • Анна Гурленко, ІІІ місце (конкурс Яцика); ІІІ місце (екологія)
 • Юрій Янченко, ІІІ місце (фізика)
 • Аліна Король, ІІІ місце (правознавство)
 • Святослав Кушнірук, ІІІ місце (інформаційні технології)
 • у міських конкурсах та виставках онлайн приймали участь вихованці гуртка «Талант» (керівник Ігнатьєва Т.М.):
 • дипломи учасників за участь у всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge на тему: «Мій космічний супутник» отримали: Голокозакова Антоніна (3 кл), Стоян Дарья (3кл), Устич Максим (3 кл), Верхолюк Єва (6 кл);
 • отримали подяки покласно та особисто вихованці гуртка «Талант» за участь у онлайн акціях до Великодніх свят (вітання-листівки воїнам ЗСУ з Великоднем, 2-3-4-6 кл); до Тижня безпеки дорожнього руху (Марія Кондакова, 2 кл), Єва Верхолюк (6 кл); до Дня матері/ 08.05.2022 (Дарья Стоян (3кл), Поліна Прилука (2 кл), Ірина Панпура (2 кл); Єва Верхолюк (6 кл); до Дня вишиванки / 19.05.2022 (Марія Кондакова (2 кл), Поліна Прилука, Ірина Панпура (2 кл); Єва Верхолюк (6 кл).
 • участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років), 8 клас (кер. Несин С.М., Донець С.Т.).

Найкращі показники якості навчальних досягнень мають:

 • у початковій школі: учні 4 класу (вч. Дика С.П.)
 • в 5-11 класах учні 10 класу (кл. кер. Волошина Т.В.)

Учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

З точки зору надання учням педагогічної підтримки, особистісного орієнтування підходу до навчання заслуговує на повагу педагогічна діяльність Засенко Л.А., Волошиної Т.В., Гопкало В.М..

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. У навчальному році атестацію пройшов учитель історії та правознавства, який підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель» – Засенко І.В.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань враховувалась самооцінка вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, традиційно проводилося психологічне тестування вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало змогу уникнути непорозумінь в період атестації за результатами атестації.

В школі працює 3 методичні об’єднання: вчителів філологів, вчителів початкових класів, класних керівників.

У 2021-2022 навчальному році вивчався стан викладання предметів: історія та правознавство.

Навчальні плани для 1-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Вони містять загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Мистецтво» вивчаються на рівні стандарту в 11 -10 класі по 1,5 тижневих години.

Враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, у 10 класі вивчаються профільні предмети українська мова та англійська мова, у 11 класі – профільні предмети англійська мова, українська мова.

Спеціальні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, вони призначені для доповнення, удосконалення знань учнів з математики, англійської мови, хімії, історії, географії.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, розширення їх компетентності у галузі комунікаційних технологій.

В школі працює 23 педагоги, 20 – основні працівники; 3 – сумісники. З них мають вищу кваліфікаційну категорію – 15, перша – 2, друга – 2, спеціаліст – 3, без категорії -1, 4 вчителі мають звання «вчитель-методист»: Барабан М.В., Гопкало А.М., Засенко Л.А., Засенко Т.В.; 9 вчителів – «старший учитель».

Протягом навчального року було проведено 15 педагогічних рад, на яких розглядалися поточні проблеми навчального року. В період воєнного стану навчання проходило в режимі онлайн.

Одним із головних напрямків діяльності адміністрації школи є робота методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Плідна і системна робота педколективу з координації зусиль усіх педпрацівників, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми з метою підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу, зміну змісту освіти, впровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та перспективного педдосвіду, реалізація і впровадження концепції НУШ.

Барабан Марія Володимирівна працює над  проблемою «Розвиток мислення, мовлення і творчих здібностей учнів у процесі вивчення української мови та літератури». Впроваджує інтерактивні технології під час проведення уроків (уроки з комп’ютерною підтримкою), активно використовує метод проектів, з виховної роботи «Робота з обдарованими дітьми», навчальні та контрольні тести для 5-9 класів ( українська мова з усіх тем).

Свій досвід учителька поширює через комп’ютерні презентації учителя та учнів (уроки літератури: біографії письменників, аналіз художніх творів); уроки-дискусії в стилі телевізійного ток-шоу (І.Франко «Мойсей», «Поводир чи нація?»; відеоматеріали; дебати).

Марія Володимирівна постійно дбає про красу рідної мови; відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми; цікаві декади української мови та літератури, КВК, диспути, брейн-ринги.

Засенко Леонід Андрійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 56%, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, постійно спирається на раніше здобуті знання, поєднує програмовий матеріал з сучасністю, з життям свого села, СТОВ «Любарецьке», школи, ефективно використовує посібники, карти, атласи, ТЗН..

Процес навчання забезпечує зворотній зв’язок з усіма учнями, їх зацікавленість, високі результати у навчанні. Його учні є призерами районних олімпіад з географії (ІІІ м.-2011р.; ІV – 2012р.; ІІІ – 2013р.) Метою своєї роботи вчитель вважає розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів; використовує різні форми роботи: практикуми, написання та захист рефератів; проведення екскурсій, конференцій.

Проблема, над якою працює вчитель – «Впровадження краєзнавчого принципу в процесі навчання географії».

Здоренко Сергій Юрійович уроки проводитьна належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Володіє методикою проведення уроків фізичної культури, любить спорт і свою любов прививає учням.

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві змагання між класами, різні спортивні конкурси, змагання.

Користується заслуженим авторитетом серед колег, учнів, батьків. Толерантний та доброзичливий, має високий загальний культурний рівень.

Гопкало Анатолій Михайлович працює над проблемою «Використання засобів інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». Свій досвід учитель поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, районної МК, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації ним проведено ряд відкритих уроків, майстер-клас для молодих учителів (2014 р.), розробив програму для факультативу «Художня обробка деревини за традиціями місцевих народних промислів», (7 клас). Досвід роботи Гопкала А.М. схвалено рішенням НМР КУБРРКО «Районний методичний кабінет» та представлено на виставку «Я атестуюсь» (2018 р.).

Його учні систематично займають призові місця на районних олімпіадах з трудового навчання (2014 р. – 2 м.; 2015 р. – 2 м.; 2016 р. – 2 м.; 2017 р. – 3 м.).

Кабінет механізації та комбінована майстерня, якими завідує вчитель, укомплектований методичною літературою, багато роздаткового матеріалу, технологічних карток, саморобних виробів.

Барановська Катерина Миколаївна працює над проблемою: «Формування навичок правильного, виразного і швидкого читання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: формування багатокомпетентного змісту початкової освіти, інтерактивні технології навчання, удосконалення навичок каліграфічного і грамотного письма, гра- «царство довільності, свободи і уяви».

Катерина Миколаївна постійно здійснює міжпредметні зв’язки на уроках читання, математики, природознавства. Уроки читання і рідної мови вона підносить до рівня інтегрованого навчання.

Кирпа Світлана Миколаївна своїм головним завданням вважає виховання всебічно розвиненої людини, у своїй професійній діяльності акцент робить на формуванні естетичного смаку учнів і на розвиток інтересу до музично-обрядової культури української держави.

Вчителька дбає про підвищення якості кожного уроку, створення таких умов, що забезпечують засвоєння нового матеріалу. Широко використовує елементи диференціації, міжпредметні зв’язки, активізує діяльність учнів на уроці шляхом проблемного викладання матеріалу, самостійної роботи з текстом, проведення дискусій з окремих питань. Володіє ефективними формами і методами навчання школярів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Активно застосовує методи «мозкового штурму», «мікрофона», «акваріуму», роботу в парах і групах.

Світлана Миколаївна працює у співдружності з вчителями-предметниками гуманітарного циклу. У період атестації були проведені інтегровані уроки «Поезія Срібного століття», «В гостях у Шекспіра», «Різдво Христове», «Музичний бульвар» (подорож по Барвінковій країні) тощо. Її учні переможці ІІ та учасники ІІІ етапу робіт МАН (2017 р.).

Гопкало Юрій Анатолійович уроки проводить на належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Юрій Анатолійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 53 %, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, активно використовує метод проєктів. Впродовж багатьох років його учні займають призові місця у захисті робіт МАН.

Результатом роботи над темою «Використання інтерактивних технологій на уроках фізики та інформатики», є призові місця на районних олімпіадах (2015 р. – 2 м. з фізики, 2016 р. – 2 м. астрономія, 2017 р. – 2 м. у захисті робіт МАН).

Засенко Наталія Олександрівна досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму ініціативи, творчості, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її уроків характерний творчий пошук, швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв’язок між кожним етапом уроком; доброзичлива атмосфера. Вчителька систематично шукає найбільш оптимальні шляхи розвитку пізнавальної активності учнів, має свою систему роботи. Проблема, над якою працює «Виховання соціально-комунікативної культури учнів молодших класів». Тому вся її робота зорієнтована на особистість учня, формування ціннісних орієнтацій у школярів, виховання учня як громадянина України, національної свідомості, вільної, соціально компетентної особистості, здатної здійснити самостійний вибір.

Наталія Олександрівна забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Її учні є активними учасниками і призерами І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2018 р. І місце з математики), конкурсів учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», літературному конкурсі ім. П.Яцика (2015 рік – ІІІ місце), лауреатами МАН (2018 р. «Ми за здоровий спосіб життя»).

Симоненко Ірина Миколаївна працюючи над вирішенням дидактичної проблеми «Формування і розвиток соціально-активної гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією через діяльність в органах учнівського самоврядування», особливу увагу звертає на формування самоврядних засад учнівського колективу. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, розвивати свої інтереси та потреби, цікаво проводити вільний час. Організовує канікулярний відпочинок учнів. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками.

Розробила проєкти: «Подорож по Барвінковій країні», курс занять з елементами тренінгу, квест «День здоров’я», «Козацькі забави» і т.д., програму виховної роботи по громадянській освіті «Я – син народу, що вгору йде», навчально-методичний посібник «Організація ігрової діяльності з учнями початкових класів», сценарії.

Дика Світлана Павлівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань її учнів у середньому становить 78 %, що підтверджують контрольні зрізи. Проблема, над якою працює: «Критичне мислення в початковій школі». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради: «Здорова дитина – здорова сім’я», «Формування культури поведінки молодших школярів», «Інноваційні технології та методи навчання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем Нової української школи: налаштування турботливих відносин між учителем і учнями (ранкове коло), методична система «Щоденні 5», «Щоденні 3» для розвитку мовлення та занять математики, створення лепбуку, щоденник вражень, кубування, шість цеглин.

Світлана Павлівна має високий рівень фахової підготовки, її уроки сприяють формуванню світогляду і національної свідомості учнів. Секрет її педагогічної майстерності – в умінні надзвичайно точно керувати процесом навчання, поєднувати колективні форми роботи з індивідуальними, самостійними. Розробила власну програму з виховної роботи.

Результатом роботи Гопкало Валентини Михайлівни над темою «Індивідуальна робота з учнями», є призові місця на районних олімпіадах з хімії та біології (2015 р. – І місце з біології, 2016 р. – ІІ місце, екологічний проєкт, ІІ місце – біологія; 2017 р. – ІІ місце з біології). Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності, семінарах вчителів хімії та біології. У період атестації, нею проведено 5 відкритих уроків для вчителів району: «Значення води» (природознавство), «Сонячна система» (природознавство 5 клас), «Штучні екосистеми», «Значення голонасінних» (біологія, 7 клас) і т.д.; підготувала на виставку «Я атестуюсь» матеріали (2013, 2018 рр). Брала участь у роботі науково-методичного семінару «Розвиток критичного мислення завданнями природознавчої гри «Геліантус», 2017 р.

Валентина Михайлівна відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві декади з хімії та біології, КВК, диспути, брейн-ринг тощо.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

Донець Світлана Трохимівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і призерами районних олімпіад з фізики (2015 р. – ІІІ місце, 8 кл., 2017 р. – ІІІ місце, 8 кл.).

Тема, над якою працює Світлана Трохимівна, «Актуалізація пізнавальної діяльності на уроках фізики». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків та позакласних виховних заходів: урок-зустріч із Шерлоком Холмсом, фізичний брейн-ринг, КВК, фізичний вечір, гра «Зоряний час», «Космічна подорож», фізичний аукціон для учнів школи.

Цвикор Єва Федорівна зарекомендувала себе здібним, досвідченим вихователем; працює у тісній співдружності з класоводами. Проблема над якою працює: «Всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор і розвивальних вправ, що стимулюють розумову і творчу активність, сприяють розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення та зв’язного мовлення».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей у молодших школярів; використання рухливих, дидактично-інтелектуальних ігор в роботі з учнями початкових класів.

Несин Світлана Миколаївна має високу теоретичну і методичну підготовку. Її уроки відзначаються високою ідейністю та науковістю, впровадженням інноваційних, зокрема, особистісно-зорієнтованого навчання: уроки-гра, казка, подорож, диспут, урок з комп’ютерною підтримкою тощо. На них панує атмосфера доброзичливості в поєднанні з високою вимогливістю, педагогічним тактом, необхідною дисципліною. Структура уроку дає можливість бачити кожного учня, максимально його завантажити, розвивати дитячі здібності.

Світлана Миколаївна старанно готується до уроків, багато використовує наочних посібників і роздаткового матеріалу, самостійно виготовлених на комп’ютері. Чітко вміє організувати колективну та самостійну роботу учнів, стимулюючи їх пізнавальні інтереси, виробляє в них трудові навички, вдало здійснює диференційований підхід до навчання, використовує інтерактивні форми роботи: створення презентацій до уроків, підбірка пісень, розминок та віршів за допомогою Інтернет-ресурсів, подання нового та закріплення вивченого матеріалу за допомогою підібраних вправ з використанням комп’ютерних засобів.

В період атестації нею проведено ряд виховних заходів та відкритих уроків для вчителів школи: «Деякі предмети. Відмінність між this|that» (англ.мова, 2 кл.), «Мої канікули» (англ..мова, 2кл), «Урок-подорож» (1кл., англ.мова), виготовлення родового дерева «My family tree» (1 клас), інтелектуальна гра «Who is upper?» (4 клас).

Волошина Тетяна Володимирівна велику увагу  приділяє творчій роботі, працює над темою «Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках словесності». Широко застосовує інноваційні технології під час проведення уроків, активно використовує метод проєктів. Її учні оформляють лепбуки, випускають інтерактивні газети до визначних дат, пов’язаних з ювілеями письменників або літературними подіями, створюють інфографіку.  Часто проводить відеоуроки, уроки з елементами тренінгу, уроки-подорожі, уроки у формі гри, підготовка до НМТ (різнорівневі теми 10, 11).

Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, шкільної та районної МК, місячники педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків: «Генрік Ібсен. Суд над Норою», «Утвердження любові до природи у оповіданні Ернеста Сетона – Томпсона «Королівська Аналостанка»,
Характеристика образів персонажів. Антитеза у творі (за казкою братів Грімм «Пані Метелиця»), тощо.  Готує матеріали на виставку «Я атестуюся».

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві місячники світової та української літератури, КВК, диспути, брейн-ринги, відеоперегляди, вікторини. Має власні публікації на сайті «Мій кращий урок» та у віртуальному кабінеті зарубіжної літератури на сайті КОІПОПК.

Голубєва Тетяна Сергіївна здійснює викладацьку діяльність у 5-7,11 класах, класний керівник 8 класу. Вона забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів. В 11 класі часто використовує комп’ютер та телевізор, завдяки яким учні виконують граматичні тести, перевірка в парах; прослуховували аудіотексти та виконували різноманітні завдання до них; написали неофіційний лист по стандартах ЗНО; використовували ілюстрації, виведені на екран телевізора та виконували завдання до них (підібрати правильну назву оголошення). Наприклад, на уроці в 6 класі по темі «Харчування»  використали такі інтерактивні ігри: складання кросворду (робота в групах), гра «Сніжний ком», робота в парах,. Цим самим забезпечує належний рівень викладання предмету. Якість знань її учнів у середньому становить 60%, що підтверджують контрольні зрізи.

Засенко Тетяна Василівна. Характерними рисами її роботи є уміння викликати в учнів інтерес до навчання, постійно підтримати в них уміння знайти своє місце на уроці, добре володіє художнім словом, уміє побудувати урок неординарно. Багато працює над собою; начитана, ерудована: має достатньо необхідної літератури і постійно знаходить їй застосування на уроці. Постійно самовдосконалюється у намаганні поглибити свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій. Займається науково-дослідницькою роботою, вдало застосовує проблемний метод у навчанні. При цьому прагне, щоб учні самостійно знайшли розв’язання якоїсь проблеми, уміло скеровуючи їх думку у потрібному напрямку; практикує проведення семінарських занять, заліків, тощо.

Клепа Тетяна Іванівна володіє високою науково-теоретичною підготовкою, проводить уроки відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, ураховує вікові та психологічні особливості учнів. Успішно впроваджує інноваційні, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Учитель велику увагу приділяє формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, чіткості й точності думки, критичності мислення, алгоритмічній культурі, зосереджує увагу учнів на головному, уміло спонукає учнів займатись самостійним пошуком істини. До кожного уроку готує додатковий матеріал, що сприяє підвищенню ефективності навчання, домагається свідомого засвоєння учнями програмового матеріалу. Приділяє багато уваги культурі математичної мови, прищеплює навички точності, конкретності.

З метою підвищення інтересу до математики застосовує раціональні методи і прийоми активного навчання, використовує нові інформаційні технології в поєднанні з традиційними засобами, колективні, групові та індивідуальні форми навчання, проблемне навчання. Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, духовних цінностей України. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, проводить серед учнів пропаганду математичних знань.

Жученко Валентина Михайлівна має високу науково-теоретичну підготовку, проводить уроки на належному професійному рівні. Забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення. До професійних якостей учителя слід віднести: організацію педагогічної діяльності на рівні системного моделювання навчальної компетенції учнів, наявність власного педагогічного підходу до глибокого використання елементів перспективного педагогічного досвіду та сучасних інноваційних технологій.

Валентина Михайлівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і переможцями районних олімпіад з математики (2019 р.).

Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності.

Виховна робота в школі

У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над виховною темою: «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Головна увага приділялась формуванню громадянина-патріота України, створенню умов до самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого  здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Школа працює за програмою Школи сприяння здоров’ю та над реалізацією проєкту «Бути здоровим – здорово!», який передбачає заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння та невживання підлітками наркотичних речовин.

У школі впроваджено освітньо-профілактичні програми: «Рівний-рівному» (факультатив), 1 група, 22 учні, Симоненко І.М.(педагог-організатор); «Майбутнє починається сьогодні» (факультатив), 15 учнів, 1 група, Волошина Т.В. (педагог-тренер); «Перемогти зло», 1 група, девіантні діти, Донець С.Т. (ЗВР).

У 2021-2022 н.р. незважаючи на всі виклики пандемії та війни, ми провели низку планових та позапланових виховних заходів.

Серед проведених заходів: День Незалежності, День Першого дзвоника, День села, День учителя, Козацькі розваги, День єднання, День рідної мови, День фізкультури та спорту, організовано було зустрічі з відомими спортсменами села, спортивні змагання на кращого ловця лайків, олімпійський рух «Кращий малюнок», заходи з нагоди новорічних свят, свято Святого Миколая, відзначення Дня Європи, Дня матері, фестиваль «Військових оберегів», конференція «Герої серед нас»,акції: «Посади дерево», «Монетки дітям», «Годівничка» «Подаруй книгу в шкільну бібліотеку», «Герої Небесної сотні не вмирають», «Великдень на Київщині 2022», арт-галереї: «Безпека дорожнього руху – це життя», «Місце зустрічі – країна дитинства», мистецький онлайн-марафон «Виготовлення листівок». Флешмоби: до Дня Соборності, до Дня вишиванки. Взяли участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років).

Психологом школи проведено онлайн-консультації з учнями «10 фраз дитині», надано рекомендації педагогам про першу допомогу дітям в екстремальних ситуаціях, як говорити з дітьми про війну та інші хвилюючі моменти. Продилась діагностична робота з дітьми контрольованої групи (психолог Маренич Ю.С.) та надані рекомендації класним керівникам (січень-лютий).

З метою вивчення проблеми підліткового насильства проведено анкетування, соціальні опитування серед учнів. За результатами анкетування психолог школи Маренич Ю.С. провела інформаційні хвилинки «Ми за світ проти насильства», заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: причини виникнення та шляхи розв’язання».

В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Загальношкільні та класні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху взяли участь у арт-галереї «Безпека дорожнього руху» та використовувалися протягом навчального року як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

З 16.05 – 20.05.2022 проведено Тиждень безпеки життєдіяльності. Випущено відеоролик «Увага всім, евакуація!». Проведено практичне заняття «Допоможи другу» на знання першої домедичної допомоги за участю медичної сестри школи П’яної Р.М.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи у школі працювали гуртки офлайн та в онлайн режимі протягом дистанційного навчання в умовах воєнного стану: «Музичний» ( Кирпа С.М.) та гурток образотворчого мистецтва «Талант» (керівник Ігнатьєва Т.М., БДЮТ «Дивоцвіт»), спортивна секція: волейбол, баскетбол  (керівник Засенко Л.А. та Здоренко С.Ю. ). Крім вищезгаданих, на базі школи діти відвідують дитячу спортивну школу м. Бориспіль (6 учнів) та музичну школу (4 учні).

Дистанційно учні приймали участь в онлайн проєктах та челенджах:

– всеукраїнський конкурс дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge на тему: «Мій космічний супутник» (онлайн) (4 учні)

– «Дитинства пісня Великодня»-«Великдень на Київщині 2022» онлайн (контент: «Писанкове дерево»(5 учасників), «Писанкове диво»(6 учнів), «Вітальні листівки захисникам ЗСУ»( 23 учні))

– арт-галерея «Правила дорожнього руху» (2 учасники)

– фото-флешмоб до Дня матері «В кожної дитини-матінка єдина» (4 учасники)

– онлайн марафон «У родинному колі»;

– фото флешмоб «я іду по світу в вишиванці»

– онлайн-артгалерея до дня захисту дітей «Місце зустрічі – країна дитинства» (5-10 учнів)

– День татуся (5 учасників)

– #День_ Конституції_на Київщині (3 учасники)

– у челенджах: тиха акція «Ангели пам’яті», «Україна Єдина» – до Дня Соборності України, «#великденьнакиївщині2022»

Результат роботи: подяки та грамоти, висвітлення подій на сторінці Facebook; майстер-клас в ліцеї (БАЛ) м. Бориспіль(07.06.2022) від керівника гуртка «Талант» Ігнатьєвої Т.М. -“Вітальна листівка».

– участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років), 8 клас (кер. Несин С.М., Донець С.Т.).

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня.

В нашій школі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія екології та здорового способу життя, комісія з правових знань, комісія дозвілля та відпочинку, комісія інформації та преси, загін «Милосердя» та об’єднання молодших школярів (1-4 кл.) – «Барвінкова країна».

Підготовка майбутніх активних і свідомих громадян держави відбувається через залучення дітей до діяльності учнівського самоврядування. Керівним органом є Шкільна рада.

Впродовж року учнівське самоврядування тісно співпрацювало з педагогічним колективом, громадськістю села, вело активну роботу з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління

Позакласні заходи в нашій школі спрямовані на формування компетентнісної особистості, ціннісного ставлення до суспільства і держави, до власного «Я», до праці, до довкілля, до активного відпочинку, що становить невід’ємну складову гармонійного розвитку особистості загалом.

В цьому році, на жаль, робочий процес дуже часто переходив в онлайн-режим. Але шкільна рада не припиняла свою роботу. Учні створювали відеоролики, ділилися ними на сторінках соціальних мереж, вчилися активно жити і творити в умовах дистанційного навчання та воєнного стану, без масових заходів, засідань, зборів.

Почався навчальний рік традиційним святом Першого дзвоника, в якому взяли участь всі учні школи.

В шкільній раді активно працює об’єднання «Барвінкова країна». Протягом року проводиться гра-подорож по Барвінковій країні. Тут іде робота різного спрямування: це і правила дорожнього руху, безпечний інтернет, здоровий спосіб життя, патріотичне виховання. Заходи проводяться в різних форматах (казки, вистави, квести тощо).

По екологічному напрямку провели різноманітні акції: «Годівничка», «Посади дерево». Проходили і виступи екологічної агітбригади.

Велику увагу Шкільна рада приділяє по формуванню здорового способу життя. Протягом року було проведено безліч заходів та квестів здоров’я. Велику увагу приділяли питанням з профілактики боулінгу, працював анонімний банк «Стоп! Булінг!». Також були проведені тренінги на тему: «Насильство в сім’ї», «Вчимося бути толерантними», «Твоє здоров’я – в твоїх руках» та інші.

Особливу увагу приділяли патріотичному напрямку роботи. Постійно проводяться зустрічі з учасниками АТО, батьками учнів нашої школи. Вони активно приймають участь в урочистих заходах та дозвіллі: традиційні «Козацькі розваги».

Заходи до Дня Гідності та Свободи, Героїв Небесної Сотні, Дня Соборності та Єднання стали традиційними для нашої школи, в них приймають участь всі учні 1-11 класів (акції, онлайн-акції, флешмоби).

По напрямку «Дозвілля» організовано концерти до Дня села, до Дня учителя, звітний онлайн-концерт «Мелодії дитинства» до Дня захисту дітей. Тісно співпрацюємо з народним колективом «Любарчанка», який є частим гостем у нашій школі. Для молодших діток проводилось свято Миколая, конкурс новорічних подарунків. Звичайно, традиційно були проведені і новорічні свята.

Всі новини школи висвітлюються у шкільній стінгазеті та на сайті школи.

Приділялась значна увага профорієнтаційній роботі.

Постійно проходять заняття з елементами тренінгу «Крок до успіху» (8-11 кл., кер. Симоненко І.М.) як онлайн так і офлайн.

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. 5-6 класи відвідали місцеву пекарню, де не тільки побачили процес виготовлення хлібобулочних виробів, а й взяли участь у майстер-класі і скуштували власноруч виготовлене печиво.

Уже традиційно Донець С.Т. та психолог Маренич Ю.С. провели дослідження щодо визначення рівня впливу школи й громадських інституцій на процес корегування життєвих планів випускників (18.02). Проведено профорієнтаційний захід «Калейдоскоп професій» (лютий, Симоненко І.М.).  Зацікавлені учні взяли участь у дні відкритих дверей київських вузів.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,батьків, учнів. Були проведені двічі на семестр класні батьківські збори, на яких розглядалися питання про комп’ютерну залежність, про цінність людського життя, про форми організації позаурочної і позашкільної зайнятості учнів. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками, так і адміністрацією школи.

Протягом навчального року було організовано всеобуч для батьків під час проведення класних батьківських зборів з питань правової освіти, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, профілактика жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, а також профілактика булінгу (січень), проведено бесіди з батьками, діти яких знаходяться на внутрішкільному обліку (постійно), також ознайомлено батьків з метою і завданнями освітньої реформи НУШ. Найбільш налагоджена співпраця з батьками у 8 класі (кл. кер. Несин С.М.) та 6 класі (кл. кер. Барабан М.В.).

Оздоровлення дітей – важлива передумова їхнього нормального фізичного розвитку. Ми робимо все можливе для цього. За кошти державного бюджету вдалося оздоровити учнів так званих пільгових категорій: оздоровчий табір «Артек» – 3 учасники (Пуща Водиця), «Молода гвардія» – 2 учні.

Шкільна бібліотека

Шкільний бібліотекар, Несин Світлана Миколаївна, працює над такою проблемою: «Робота шкільної бібліотеки щодо розвитку творчого потенціалу учнів».

Завдання:

 • Виховання в учнів інформаційної культури читання;
 • Вміння користуватися бібліотекою, книгою, це сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей;
 • Пропагувати актуальні матеріали, удосконалювати нові форми та методи роботи по обслуговуванню читачів, вивчати їх інтереси та запити;
 • Прищеплювати читачам любов до рідного краю, до своїх батьків, до свого села, до українських звичаїв та традицій.

Основною функцією є забезпечення учнів підручниками. В Любарецькій ЗОШ учні забезпечені на 92%.

Основні показники діяльності:

Книжковий фонд:

Художньої літератури – 14176

Підручників – 6722

Кількість читачів:

Учнів – 201

Вчителів –23

Працівників школи – 11

Батьків – 12.

Робота бібліотеки проходить дотримуючись річного плану роботи, який побудований на річних  знаменних календарних датах, предметних місячниках та декадах, задіяні всі напрямки роботи школи (робота з обдарованими дітьми, дітьми пільгових категорій).

Протягом холодної пори було організовано проведення опалювального сезону. В школі було постійно тепло.

Було покращено матеріально-технічну базу.

Закуплялися канцелярські та господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби; закуплено кухонне приладдя.

Проведено поточний ремонт класної кімнати 1-го класу та кабінету географії.

Проведені роботи по освітленню території школи.

Проведено поточний ремонт блискавкозахисту.

Проведений ремонт кабінету психолога.

Закуплено повністю меблі для 1-го класу.

В школі розвинута спортивно-масова та оздоровча робота. Її учні є постійними учасниками та призерами спортивних змагань. На жаль, карантинні заходи та війна, не дали в повній мірі показати спортивні досягнення учнів. Учні школи прийняли участь у онлайн-форматі І (територіальному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для роїв джур (11-14 років) («джури» – учні 11-14 років), 8 клас (кер. Несин С.М., Донець С.Т.).

В  Любарецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів є харчоблок, де організоване належне гаряче харчування учнів. Робота шкільної їдальні знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

Асортимент продукції включає гарячі страви та напої. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам, про це дбає дієтична медсестра. Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та миючими засобами.

Харчування учнів організовано за графіком. Організоване чергування вчителів. Щодня знімається бракераж сировини та готової продукції, реєструється у відповідних журналах. Постійно охоплено харчуванням близько 170 учнів. Організовано харчування групи подовженого дня. Безкоштовно харчується 24 учні з пільгових категорій.

Директор школи                                                                          Ігор ЗАСЕНКО

ПРОТОКОЛ

зборів трудового колективу працівників

Любарецької ЗОШ І – ІІІ ст.

30.06.2022

Голова зборів – Жученко В. М.

Секретар — Панпура Н. В.

На зборах присутні – 37 осіб (25 осіб – члени колективу, 12 осіб – члени батьківської ради, громадськість села)

Порядок денний

1. Звіт директора Любарецької ЗОШ про роботу школи “Підсумки 2021 — 2022 навчального року та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в наступному навчальному році”

СЛУХАЛИ: звіт директора Любарецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Засенка І.В. «Підсумки 2021-2022 навчального року та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в наступному навчальному році».

ВИСТУПИЛИ: 1. Жученко В.М., заступник директора школи з навчально-виховної роботи, яка вказала на особливості навчального процесу в умовах пандемії та військового стану і на те, що, не зважаючи на труднощі, робота школи була організована так, що навчальні програми з усіх предметів було виконано.

2. Волошина Т.В.. учитель української мови і літератури, запропонувала роботу директора школи визнати задовільною.

УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Любарецької ЗОШ І-ІІІ ступенів оцінити “задовільно”.

Результати голосування – одноголосно (75 осіб).

Голова зборів
В. М. ЖУЧЕНКО

Залишити відповідь